”ALL TIME HIGH I VEST”

Byhotellene i Stavanger og Bergen er på god vei mot det beste året i historien. En statistikkjøring HRR har fått laget hos STR Global, viser at perioden januar-mai iår kan måle seg med tilsvarende periode i toppårene.

 HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst & Grafikk)

 Byhotellene i Bergen allerede passert toppnoteringen fra 2009, i det minste når man legger nominelle verdier til grunn. Stavanger er på god vei mot 2008-nivå. Spesialutkjøringen HRR har fått fra STR Global tar for seg perioden januar-mai for henholdsvis årene 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011.

Nå er det riktignok bare fem måneder som er klare i statistikken for iår.

I tillegg til at fem måneder i seg selv gir et langt mindre statistikkgrunnlag enn 12, har nettopp disse første månedene i snitt langt lavere volum enn de syv siste. Mye kan derfor endre seg resten av året.

Men en god indikasjon gir de, og skal vi tro to av de største kjedene – og de sitter med et bookingbilde som kompletterer – ser det svært lyst ut.

– Det kommer et nytt hotell i Stavanger, men til tross for det er det vår vurdering at Stavanger går mot et ”all time high”-år iår, sier konsernsjef Ole-Jacob Wold i Rica Hotels, som synes signalene i Bergen er sterke også der.

– Der er det en flott innbooking.

Wold får støtte fra konsernsjef Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

– Både Bergen og Stavanger tror vi iår vil få den beste RevPAR noengang.

 Mye ny romkapasitet kommer i Bergen og en del er på gang i Stavanger, men enn så lenge ser det lyst ut for hotellene i disse byene. Og man er kanskje på vei mot noe virkelig stort.

Både Ole-Jacob Wold og Torgeir Silseth er mer usikre når det gjelder Oslo.

– Dette er blant annet knyttet til internasjonal turisme, forklarer Wold.

– Juni ser svak ut for Oslo, så vi får vente litt før vi starter feiringen her, konkluderer Silseth.

 Og den historiske utviklingen for perioden januar-mai viser at det for hovedstaden med omegn er et stykke opp til vestlandsbyene. For ”stor-Oslo” er RevPAR akkumulert iår på NOK 587, mot toppnoteringen på NOK 658 i 2008. Man er dog svært nær 2007-nivået.

Og med Bergen og Stavanger på vei mot toppen og Oslo halsende bak, er spørsmålet om hotell-Norge har klart å snu helt.

– Disse tre byene står for en stor del av totalvolumet i Norge, men det er viktig å huske på at mange hoteller sliter ute i distriktene, sier Ole-Jacob Wold. Med sin Rica-kjede har han en rekke nyetableringer på gang, blant annet i Bergen, Trondheim, Bodø og Namsos.

For storbyene ble mai måned iår ekstremt bra sammenlignet med mai ifjor. Beleggsøkningene var store, og mye kan nok tilskrives askeproblemer i 2010 (færre i 2011) og ulik plassering av helligdager.

 Etter det HRR har grunn til å tro har samtlige kjeder rapportert statistikk til STR Global t.o.m. mai måned.

 

2011 akkumulert (januar – mai)
  Rombelegg Gjennomsnitt rompris*** RevPAR
Akk. Jan.-Mai.

2011

Akk. Jan.-Mai.

2010

Endring i % Akk. Jan.-Mai.

2011

Akk. Jan.-Mai.

2010

Endring

i %

Akk. Jan.-Mai.

2011

Akk. Jan.-Mai.

2010

Endring

i %

Bergen 61,1  59,2 3,2 938,00 905,82 3,6 573,49 536,58 6,9
Oslo** 60,5 56,8 6,5 971,10 958,90 1,3 587,22 544,34 7,9
Stavanger * 65,3 60,9 7,1 1 069,87 1 057,02 1,2 698,14 644,04 8,4
Tromsø 62,8 59,7 5,2 839,93 839,76 0,0 527,51 501,43 5,2
Trondheim 60,2 55,4 8,7 859,25 836,83 2,7 517,59 463,89 11,6

Kilde: STR Global        (***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

Mai
  Rombelegg Gjennomsnitt rompris*** RevPAR
Mai 2011 Mai 2010 Endring i % Mai 2011 Mai 2010 Endring

i %

Mai 2011 Mai 2010 Endring

i %

Bergen 77,0 76,2 1,1 1 068,33 998,09 7,0 822,25 760,11 8,2
Oslo** 66,4 61,4 8,1 1 047,49 1 046,27 0,1 695,16 642,43 8,2
Stavanger * 75,0 66,9 12,1 1 126,64 1 065,77 5,7 845,04 713,23 18,5
Tromsø 75,5 55,7 35,5 870,35 907,01 -4,0 657,54 505,60 30,1
Trondheim 69,7 60,3 15,6 885,20 827,67 7,0 616,68 498,75 23,6

Kilde: STR Global        (***) Eks. MVA og frokost    (**) Inkl. bl.a. Gardermoen    (*) Inkl. Sandnes og Sola

 Les hele artikkelen i HRR nr.4

About hkp