1 AV 4 NORDMENN ØKER FERIEBUDSJETTET I 2010

24 % av nordmenn vil bruke mer penger på ferie i 2011 enn i 2010, ifølge en undersøkelse Norstat har gjennomført for FINN reise.

Hovedandelen av de spurte, 46 %, regner riktignok med å bruke det samme som ifjor, mens 14 % vil ha et lavere feriebudsjett og 16 % vet ikke. Det er spesielt kvinner og personer under 30 år som regner med å øke feriebudsjettet. Det gjelder også vestlendinger, østlendinger og nordlendinger. 

– Det vitner om at mange nordmenn har god økonomi og setter ferien høyt, sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise.

– Vi merker også at det gjøres stadig flere søk på eksotiske reisemål. Det kan bety at nordmenn har mer penger å bruke på ferie, fordi slike reiser ofte koster litt, sier han.

Sidsel Sodefjed Jørgensen, forbrukerøkonom i DnB NOR, sier tallene samsvarer godt med DnB NORs Forbrukerbarometer, som viste ”all time high” på optimisme i november 2010. Nesten 30 prosent nordmenn tror egen økonomi vil bli bedre de neste 12 månedene.

– Det er som forventet at nordmenn ser for seg å bruke mer penger på ferie. Ifølge SSB kan vi for eksempel regne med en solid lønnsvekst de neste årene. Videre forventes det at renten vil være lav et par år til. Dette bidrar til at mange har rom i økonomien til å reise i 2011, sier hun.

I en tilsvarende undersøkelse ifjor på samme tid, svarte imidlertid 1 av 3 at de ville øke feriebudsjettet for 2010.

– Dette var like etter finanskrisen, så det kan være grunnen, sier FINN-direktøren.

Sodefjed Jørgensen er enig i dette. – Under finanskrisen var lommeboken vår lukket i større grad. Da økt jobbtrygghet vendte tilbake, kom ferie igjen raskt på toppen av hva vi ønsket å bruke penger på. Derfor er jeg ikke overrasket over at det var enda flere som ville øke feriebudsjettet like etter finanskrisen enn nå, sier hun.

De fleste mennene i undersøkelsen vil alene bruke mellom 11.000 og 20.000 kroner på ferie i 2011; 26 %, mot 21 % av kvinnene. De fleste kvinnene har budsjettert med mellom 5000 og 10.000 kroner; 30 %, mot 18 % av mennene. Videre er det 33 % av mennene og 16 % av kvinnene som har en feriekasse på mellom 21.000 og 50.000 kroner eller mer.

Funn

Vil feriebudsjettet ditt for 2010 være høyere eller lavere enn i år?
Høyere: 24 %
Lavere: 14 %
Det samme: 46 %
Vet ikke: 16 %

Hvor mye penger kommer du alene til å bruke på ferie i 2011?
Under 5000 kroner: 9 %
5000 – 10.000 kroner: 24 %
11.000 – 20.000 kroner: 24 %
21.000 – 30.000 kroner: 12 %
31.000 – 40.000 kroner: 6 %
41.000 – 50.000 kroner: 3 %
Over 50.000 kroner: 3 %
Annet: 1 %
Vet ikke: 18 %

About hkp