1 MILLIARD TURISTANKOMSTER IÅR

Internasjonale turistankomster økte med over 4% til ialt 980 millioner i 2011, ifølge World
Tourism Barometer fra UNWTO. Veksten forventes å fortsette iår, og 1 milliard turistankomster vil passeres senere iår.

Av regionene hadde Europa størst vekst i turistankomster ifjor (+6%), mens underregionen Syd-Amerika (+10%) kom aller best ut.

Internasjonal turisme er ansvarlig for 5% av det globale BNP, 6% av totale eksportinntekter
og sysselsetter en av 12 arbeidstagere.

Til tross for den økonomiske usikkerheten vokste turistankomstene i Europa med 28
millioner til ialt 503 millioner i 2011. På verdensbasis var det en økning på totalt 41 millioner ankomster.

Asia og Stillehavsområdet økte med 6%, Amerika økte 4% og Afrika økte 7%.

Turistinntektene økte 12% i USA, 9% i Spania, 25% i Hong Kong og 7% i Storbritannia. De
turistene som økte forbruket mest kom fra Kina (+38%), Russland (+21%), Brasil (+32%) og India (+32%). Tyskerne økte med 4% og fra USA var det en økning på 5%.

About hkp