10% FLERE UTENLANDSKE HOTELLOVERNATTINGER I JUNI

Grand HotelAntall hotellovernattinger økte med 3 prosent fra juni 2015, til 2,45 millioner i juni 2016. Dette er ny rekord for juni måned ved norske hoteller. Likevel har losjiomsetningen gått ned, viser tall fra SSB.

I juni 2016 var det 927.000 utenlandske overnattinger ved norske hoteller. Dette er 10 prosent flere enn i samme måned i 2015. Aldri tidligere har det vært så mange utenlandske overnattinger i Norge i juni. Tallet på norske hotellovernattinger gikk derimot ned med 1 prosent.

Tallet på ferieovernattinger, samt kurs- og konferanseovernattinger gikk opp med hhv 6 og 4 prosent fra juni i fjor. Yrkesovernattinger gikk ned 3 prosent til 749.000. I juni var 58 prosent av hotellovernattingene knyttet til ferie og fritid.

Sammenlignet med juni 2015 gikk losjiomsetningen på hotellene ned med 1 prosent, fra NOK 1497 millioner, til NOK 1486 millioner. Gjennomsnittsprisen per rom var NOK 925 i juni i år, det er 2 prosent mindre enn i juni i fjor.

– Tallene bekrefter tilbakemeldingene vi har fått fra våre medlemsbedrifter i lang tid, nemlig at det går mot ny reiselivsrekord i sommer for tredje år på rad, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

– Dette skyldes et teknologiskifte som bransjen selv kan ta æren for. Bookingsystemer, digitale løsninger som gjør det lettere for gjesten å booke, betale, få informasjon og dele opplevelsene. Moderne løsninger og markedsføring gjennom moderne kanaler, har gjort Norge til en vellykket ferienasjon.

Resultatet er at norsk reiseliv er en av næringene med kraftigst vekst. Devold peker på at det også en er næring som vokser over hele verden.

Internasjonalt vokser denne bransjen med 10 % årlig. Nå har utlandet virkelig fått øyene opp for Norge og vi skal sørge for at vi tar vår andel av veksten. Det er slik vi kan skape trygge arbeidsplasser i Norge, noe vi trenger mer enn noen gang.

Sterk vekst innen utenlandske gjester

SSB tallene viser at det var nærmere 1 million utenlandske overnattinger i Norge i juni, en økning på 10% sammenlignet med samme måned i fjor.

Vi ser en sterk vekst fra viktige markeder. Gjester fra USA øker med 20%, veksten fra Kina er på hele 62% og det er mange flere turister fra både Tyskland, Frankrike og andre euroland.

NHO Reiselivsdirektøren peker på fire årsaker til turistveksten i Norge.

– Vår suksessoppskrift er unike natur- og kulturopplevelser, gode digitale løsninger, trygghet og svak krone, samt gode direkte flyforbindelser, sier reiselivssjefen.

Vekst fortsetter i juli og august

Ferske tall NHO Reiseliv har innhentet fra de store hotellkjedene, forteller at veksten fortsetter videre inn juli og august. Hotellkjedene bekrefter at veksten er sterk i alle de store byene, med unntak av Stavanger, som fremdeles sliter med lav etterspørsel, mye grunnet ny kapasitet i byen. Også her er det flere solgte rom i perioden enn i fjor, men ny kapasitet gjør at belegg og RevPAR faller. Oslo, Bergen og Trondheim har rekordnivåer på gjestedøgn. Nord-Norge og resten av Vestlandet (unntatt Haugesund) gjør det også sterkt.

 

Flere overnattet på campingplasser i juni

1.230.000 campingovernattinger i juni 2016

1 prosent oppgang fra juni 2015

Norske overnattinger gikk ned 2 prosent

Utenlandske overnattinger gikk opp 10 prosent

 

Flere overnattinger på hyttegrendene

267.000 hyttegrendovernattinger

4 prosent flere enn i juni 2015

Norske overnattinger gikk opp 4 prosent

Utenlandske overnattinger gikk opp 4 prosent

 

Flere overnattinger på Svalbard

15.000 overnattinger på Svalbard

14 prosent flere enn i juni 2015

56 prosent av overnattingene var ferie- og fritidsovernattinger

 

About hkp