100.000 FLERE CAMPINGOVERNATTINGER I JULI

Ferske tall fra SSB viser en sterk økning i andel registrerte campingovernattinger i juli i år mot juli i fjor. Samlet har campingplassene hatt en økning på omlag 100.000, til 2,7 millioner overnattinger. Dette er det høyeste registrerte tallet på campingplasser siden 2009.

– Camping er en bransje i stor forandring og har utviklet seg til å bli noe veldig annet enn tidligere. Både produktet og standarden er blitt mye bedre. Det er veldig gøy å se at overnattingstallene for juli er høyere enn på lenge. Dette er muligens en effekt av NRKs Sommeråpent. Det er uansett flott å se at folk er nysgjerrige på campinglivet. Campingtrenden er økende og blir bare mer og mer populær, sier Jarle Buseth, bransjesjef for camping i NHO Reiseliv.

Foto: Kjørnes Camping

About hkp