16 MILLIONER PÅ CRUISE

Det er stor optimisme i cruisebransjen for tiden. Selv om drivstoffprisene øker og miljøkravene skjerpes, peker de fleste piler oppover for cruisebransjen. Anslagene går ut på en økning i antall cruisepassasjerer i 2011 på 6,6%. Det vil si at rundt 16 millioner mennesker vil velge cruise som ferieform iår, ca 75% av disse vil komme fra Nord-Amerika.

I de siste årene har cruiseselskapene vært nødt til å redusere prisene, som følge av finanskrisen. Det førte til at mange gjester, som ikke tidligere hadde hatt mulighet til å booke cruise, da fikk en sjanse. Nå kommer mange av disse tilbake fordi de var fornøyde med cruiseferien.

Cruiserederiene har investert stort i nye skip i de senere år og eksisterende skip er blitt oppgradert. Nå har også gjennomsnittsalderen for alvor begynt å falle. Cruise som ferieform står fortsatt sterkest i USA, men selv der var det kun 3% av befolkningen som dro på cruise i 2010. Eksperter mener det ligger an til en sterk økning der i årene som kommer. Samtidig har europeerne for alvor fått smaken på cruise. På  Seatrade Med-konferansen i Cannes like før årsskiftet, mente mange eksperter at det europeiske markedet vil være minst like stort som det amerikanske i 2020. Idag er det europeiske cruisemarkedet på ca 5 millioner personer, det vil si en markedspenetrasjon på kun 1,4%. Med ca. 80.000 nordmenn på cruise, er Norge et av landene med høyest andel  av befolkningen som tar cruiseferie.

I en undersøkelse utført for MSC Cruises blant utvalgte beslutningstagere og selgere i den norske reisebransjen, svarte hele 68 % av deltagerne i undersøkelsen at de tror at cruise er den reiseformen som får den prosentuelt største økningen i 2011.  75%  mente at Middelhavet blir det mest populære cruisereisemålet blant nordmenn i 2011.

 Foto: SilverSea Cruises

About hkp