18% FLERE JAPANERE TIL NORGE

Stadig flere japanere velger Norge som reisemål. Etter noen år med stagnasjon og en svak tilbakegang, tar Norge nå markedsandeler og øker i antall gjestedøgn fra Japan. Så langt iår har antall japanske gjestedøgn til Norge økt med 18 prosent sammenlignet med ifjor. Norge er et populært reisemål for japanerne. Mest av alt lokker fjordene, nordlyset og hovedstaden.

– En økt satsing på markedsføring i Japan og direkte charterfly har vært en vesentlig utløser til at flere japanere velger å reise til Norge. Japanske turister er svært populære i Norge og gir et verdifullt bidrag til både norsk reiselivsnæring og ikke minst den norske handelsstanden som lever godt på “shoppinggale” japanere, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

Gjennom det skandinaviske samarbeidet Scandinavian Tourist Board, har Norge bearbeidet det japanske markedet i nærmere 25 år. I løpet av denne perioden har Norge hatt en god økning i gjestedøgn fra Japan. Veksten fortsetter i 2012, selv om den gjennomsnittlige japaner reiser kortere idag enn tidligere.

Direktefly gjør Norge mer tilgjengelig

Scandinavian Tourist Board har gjennom et tett og godt samarbeid med Avinor og Innovasjon Norge, jobbet aktivt for å få flere direkte flyruter fra Asia til Norge. Dette samarbeidet har gitt gode resultater. Hvert år blir 15 chartermaskiner fulle av forventningsfulle japanske turister sendt direkte til Nord-Norge og nordlyset, fjordene på Vestlandet og Oslo.

– En viktig del av dette arbeidet er å gjøre hele Norge lettere tilgjengelig for japanske turister, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor. Norge er et mulighetenes land for Japan, både i forhold til turisme, men også som leverandør av fisk.

Japanere har et høyt forbruk på sine utenlandsreiser, og er derfor en svært attraktiv målgruppe for Norge.

– For å være en aktuell destinasjon for disse forbrukere, er det viktig at det finnes tilgjengelig transportkapasitet fra markedene til en markedstilpasset pris. Dette er noe vi vil jobbe mer med i tiden som kommer, sier Falk-Pedersen.

– Asia er den regionen på verdensbasis med høyest vekstpotensial i utgående feriereiser og har også et betydelig potensial for helårig trafikk til Norge, sier Per-Arne Tuftin.

Innovasjon Norge eier Scandinavian Touist Board sammen med VisitDenmark AS. Scandinavian Tourist Board er representert med egne kontorer i Japan og Kina

 

About hkp