31.000 BESØKTE MESSENE PÅ LILLESTRØM

Selv om det så litt glissent ut på åpningsdagen, viser de endelige besøkstallene for årets reiselivsmesse på Lillestrøm at publikum ikke sviktet.

– Reiseliv 2011 og Fotomessen trakk over 31.000 mennesker. Salget av reiser har vært bra og trenden er at folk kjøper dyrere reiser. Kombinasjonen Reiseliv og Fotomessen er en ubetinget suksess, sier sjefen for Norges største reiselivsarrangement, Torill Engelberg hos Norges Varemesse.

Reiseliv opprettholder dermed sin status som Norges mest populære årlige reiselivsmesse.

– Dette sier ikke bare mye om hvor viktig ferie og fritid er for folk , men det er viktig for folk å kunne snakke med mennesker og reiseeksperter ansikt til ansikt. Internett er en viktig kilde for informasjon, men er det noe vi ikke gambler med, så er det ferie og reiser.

Og ikke minst: Det å møte sine kunder i virkeligheten er utrolig viktig for alle kunderelaterte selskaper, og særlig de med stor kundetrafikk på internett, påpeker Torill Engelberg.

– De ferske resultatene fra årets messe forteller at publikum har handlet både for mer iår enn noen gang tidligere, og også langt dyrere reiser enn før. I tillegg rapporterer mange utstillere om godt salg og en hel del konkrete forespørsler å jobbe med fremover. Dette bekrefter trenden at flere og flere nordmenn reiser både mer individuelt og stadig lengre ut i verden.

 – Vi er en stor arena for relasjonsbygging, med mange møter og treffpunkter, og hvor forretninger gjøres, sier Torill Engelberg. Det kom opp mot 7.000 B2B besøkende, og det er bra. Her er det også mange kjøpere fra næringslivet generelt, som kommer for å orientere seg om businessproduktene reiselivsaktører har å tilby. Her var det også mange gode og interessante foredrag, dialoger og debatter, både i News Café og på messegulvet, som vi skal videreutvikle som seminar- og debattarena.

Bare i løpet av de to første ukene i januar har vi hatt over 26.000 besøkende på våre nettsider, i tillegg til de vi når via sosiale medier. Dette betyr selvsagt merverdi for våre utstillere, som får eksponering også utenfor messegulvet.

Vi går nå løs på flere spennende oppgaver med tanke på 2012, for å kunne skreddersy dette, som er Norges største reiselivsarrangement enda mer og enda bedre – både mot viktige utstillergrupper og publikum. Nå skal vi sette oss ned med nasjonale og internasjonale bransjeaktører for å trekke opp konturene for Reiseliv 2012. Kom veldig gjerne med synspunkter og innspill til oss, avslutter Torill Engelberg.

About hkp