31 MILLIONER UTENLANDSKE OVERNATTINGER I NORGE IFJOR

I 2010 kom det ca 4,8 millioner overnattingsgjester og 1,4 millioner dagsbesøkende til Norge. I tillegg ankom 411.000 passasjerer på cruiseskip. Antallet overnattingsgjester på tjenestereise gikk opp med 10 prosent, og antall overnattingsgjester på feriereise gikk også opp med 10 prosent. Overnattingsgjestene tilbrakte tilsammen rundt 31,3 millioner gjestedøgn i Norge i 2010, dette er 9 prosent fler enn i 2009.

Tyskland, Sverige og Danmark er de tre viktigste markedene for norsk reiselivsnæring når det gjelder overnattingsgjester fra utlandet. Antallet tyske overnattingsgjester økte med 18 prosent i 2010, og i 2010 kom det flere turister til Norge enn noensinne.

Gjesteundersøkelsen 2010 fra TØI omfatter i prinsippet alle reiser til og fra Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor riket, uansett formål og/eller overnattingsmåte. Både ferie- og forretningsreisende er inkludert, og undersøkelsen dekker i 2010 alle som reiser ut av landet med ferge, fly, tog eller på vei med bil, turbuss eller rutebuss.

 Blant de gjestene som overnattet i Norge var 1,06 millioner på forretningsreise og 3,70 millioner på feriereise. Totalt genererte denne trafikken 31,3 millioner utenlandske overnattinger i Norge, og det resulterte i en oppgang på ni prosent fra 2009. Forretningsreisende stod for nesten 5,3 millioner gjestedøgn og feriegjestene for 26,1 millioner gjestedøgn. Forretningstrafikken er relativt jevnt fordelt over året, mens drøyt 70 prosent av feriegjestedøgnene var knyttet til sommersesongen (mai–september) i 2010.

Det er ferie- og fritidstrafikken som har hatt den største veksten i perioden 2006-2010. Veksten i ferie- og fritidstrafikken har fortsatt i 2010 målt i både antall ankomster, som gikk opp med 10 prosent, og antall gjestedøgn, som gikk opp med 9 prosent fra 2009 til 2010. Veksten var mye sterkere i 2010 enn i året før. Blant de store markedene har det i perioden 2005-2010 vært en betydelig vekst for de svenske, tyske, polske og russiske gjestedøgn, mens nedgangen er relativt sett størst for Japan i perioden.

På årsbasis fordeler feriegjestenes overnattinger seg med 30 prosent hos slekt og venner, 19 prosent på camping (inkludert camping utenfor regulert plass), 23 prosent på hotell, pensjonat etc. og 22 prosent på leid, lånt eller egen hytte.

 Etter en betydelig nedgang i utenlandsk forretningstrafikk til Norge i 2009, ble det en oppgang på 10 prosent i antall ankomster og åtte prosent i antall gjestedøgn i 2010. Tyskland, Storbritannia og USA er fortsatt de viktigste markedene utenom Skandinavia målt i antall yrkesbaserte gjestedøgn. De to førstnevnte landene hadde igjen vekst i 2010, mens yrkesreisende fra USA tilbringer stadig færre gjestdøgn i Norge.

Foto: Geiranger, Ørnesvingen –  CH/Innovation Norway

About hkp