36% AV NORSKE HOTELLER GÅR I MINUS

– De økonomiske resultatene for hotellene varierer mer enn på lenge. Hotellene i de største byene har gått ganske bra, mens distriktshotellene sliter. Det går frem av Horwath Consultings rapport ”Norsk Hotellnæring 2011”. Første del av rapporten er vedlegg til mai-utgaven av HRR, del.2 kommer til høsten.

– Det er en liten økning i antall hoteller med negativ bunnlinje, fra 35 prosent ifjor til 36 prosent iår, noe som jo et stort antall. På den annen side er noen av de største byhotellene svært godt fornøyde, de har også gjort det svært godt de første månedene iår. Gruppen distriktshoteller samlet har negativ bunnlinje, mens alle de andre gruppene har samlet plussresultat, sier Per-Erik Winther i Horwath Consulting (bildet).

Det er forskjell på resultatene til kjeder og uavhengige hoteller, men det skyldes i første rekke at kjedehotellene er store og ligger i byene, mens de uavhengige er små og ligger på landet. Det er mer beliggenhet enn eventuell kjedetilknytning som er årsak til forskjellene der. Flyplasshotellene har fått det litt tøffere, det har sammenheng med økt kapasitet på Gardermoen. Bed & breakfast-hotellene derimot, som hadde nedgang i fjorårets undersøkelse, er på vei oppover igjen.

Tre hovedfaktorer påvirket resultatene for norske hoteller i 2010:

1. Effekter av finansuroen

2. Betydelig ny romkapasitet

3. Strukturelle endringer i etterspørselen.

– Mange hoteller som har problemer med lønnsomheten, havner i en ond sirkel fordi de ikke har midler til å fornye og vedlikeholde produktet. Hvis det i tillegg ikke er noe trykk i ferie-/fritidsmarkedet blir det vanskelig. Ganske mange hoteller forsvant ut av markedet ifjor, nærmere 40, dette var i stor grad hoteller i innlandsfylkene. På sikt kan dette bety at det gode rundreisetilbudet forsvinner, slike hoteller er en viktig del av sommertrafikken, sier Per-Erik Winther.

Les hele artikkelen og Hotellrapporten i HRR nr.3.

About hkp