+4% I EUROPEISK TURISTTRAFIKK

2 Euro euro 1Innkommende turisttrafikk i Europa vokste med solide 4% i 2012 (+7% i 2011), til tross for det negative økonomiske klimaet i Euro-sonen. Island kom prosentvis på topp (+20%) i internasjonale turistankomster*, fulgt av Litauen (+12%) og Romania (+10%). Noen større destinasjoner, særlig Tyskland (+8%), Spania (+5%) og Østerrike (+5%), fortsatte også den positive trenden fra året før, viser tall fra ETC.

Norge hadde en økning i internasjonale gjestedøgn på +1% i 2012. Til sammenligning hadde:

Sverige +2%

Danmark -2%

Sveits -4%

Spania +7%

På grunn av svakere økonomi i mange land, reiser flere europeere innen regionen. Russland er det raskest voksende kildemarkedet i Europa, med økning i både ankomster og antall gjestedøgn i alle rapporterte destinasjoner. Positive signaler er også tydelige i store etablerte markeder, som Tyskland, Frankrike og Nederland. De fleste europeiske destinasjoner meldte om god vekst fra det amerikanske marked og en fin økning fra Japan. De fleste hadde også flere franske besøkende, men etterspørselen fra den franske marked avtok utover året, i takt med nedgangen i fransk økonomi.

European Travel Commission (ETC) mener utsiktene for 2013 er mer optimistiske, men de fortsatte problemene i Euro-sonen kommer til å medføre betydelige utfordringer og vil forhindre en rask forbedring. EU Kommisjonen forventer at den økonomiske veksten gradvis vil komme tilbake til EU-landene i løpet av 2013, med fortsatt forbedring i 2014.

* Endel land benytter ankomster som målestokk, mens andre, f.eks. Norge, bruker gjestedøgn.

 

About hkp