5% LAVERE HOTELLOMSETNING I JUNI

I juni var det 2,01 millionar overnattinger ved norske hoteller. Norske overnattinger var nesten uforandret fra ifjor på 1,3 millioner, mens utenlandske overnattinger gikk opp med 1 prosent til 710.270, viser Overnattingsstatistikken fra SSB.

Flere av de store utenlandske markedene gikk ned i tallet på overnattinger i juni, med unntak av bl.a. Sverige og USA, som gikk opp med h.h.v. 3 og 9 prosent.

Kurs-, konferanse- og yrkesovernattinger falt med h.h.v. 23 og 5 prosent. Ferieovernattinger gikk opp med 10 prosent, sammenlignet med samme måned ifjor.

Sammenlignet med juni 2010 gikk omsetningen for hotellene ned med 5 prosent, fra NOK 1209 millioner til NOK 1145 millioner, og prisen per rom gikk ned med 3 prosent, fra NOK 888 til NOK 859.

Fra juni ifjor til juni iår gikk tallet på campingovernattinger opp med 5 prosent, fra 1,36 millioner til 1,43 millioner overnattinger. Norske campingovernattinger gikk opp med 7 prosent, mens utenlandske campingovernattinger var omtrent uforandret fra juni 2010.

God start på sommeren i Nord-Norge

– Det er gledelig og se at Nord-Norge hadde en vekst i juni på 7 prosent og over 32.000 flere overnattinger enn i juni 2010 på landsdelens hoteller, campingplasser og hyttegrender, sier avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge.

Junistatistikken er bearbeidet av Nordnorsk Reiselivsstatistikk – et samarbeidsprosjekt mellom Landsdelsutvalget og NHO Reiseliv Nord-Norge.

På årets første seks måneder har Nord-Norge totalt en prosentvis vekst på 11 %, nesten 130.000 flere overnattinger i 2011 sett i forhold til 2010. Totalt var det nesten 1.3 millioner overnattinger i første halvår 2011. Det har vært en økning i antall utenlandske overnattinger på 8 %, mens nordmenn har hatt en vekst på 13 %.

Hotellene i landsdelen hadde bare små endringer i antall gjestedøgn i juni 2011 (262.000) sammenlignet med juni 2010 (261.000). For de enkelte fylkene var det en prosentvis endring i juni på: Nordland – 6 %, Troms + 8 % og Finnmark + 3 %.

Utenlandske gjestedøgn hadde en nedgang på 3 % i juni 2011, mens norske gjestedøgn hadde en økning på 2 % i Nord-Norge totalt.

Så langt i år har de nordnorske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 12 % og en økning i utenlandstrafikken på 8 %. Tilsvarende tall for Norge er hhv. +5 % og +1 %.

Første halvår 2011 har det på hotellene i Nord-Norge vært en vekst i antall gjestedøgn på ferie og fritid på 12 % til totalt nesten 382.000 gjestedøgn, kurs/konferanse har en vekst på 15 % til vel 120.000 gjestedøgn, mens yrkestrafikk som det største segmentet, også hadde en vekst på 12 % til totalt 408.000 gjestedøgn.

About hkp