5 MILLIONER TONN SØPPEL I LUFTEN

Flypassasjerer genererte 5,2 millioner tonn avfall i 2016, det tilsvarer 43.000 fulle Boeing 787 Dreamliners, ifølge International Air Transport Association (IATA). Organisasjonen tror det tallet vil fordoble seg på 15 år, hvis vi fortsetter som nå.

Nesten ingenting blir resirkulert, og ikke alt er avfall, i det tradisjonelle meningen av ordet. I tillegg til matavfall og uåpnet mat, blir også bestikk, aviser, ubrukte tepper og hodetelefoner behandlet som søppel.

– Mange land har strenge regler for matavfall, sier IATA’s Chris Goater. – Det meste blir begravd eller brent.

Avfall fra flykabinene anslås å koste luftfarten rundt $500 millioner årlig.

Det arbeides nå for å harmonisere reglene for avfallhåndtering og øke gjenvinningen.

About hkp