500% AVKASTNING – ELLER PENGENE TILBAKE!

Ved hjelp av d2o’s unike programvare, kan hoteller og serveringsbedrifter styres mer effektivt og økonomisk, så mye mer effektivt at adm.dir. Young N. Nguyen ikke er redd for å garantere 500 prosent avkastning på investeringen.

– Kjernen er at vi utfordrer den tradisjonelle måten å tenke på med deadlinedrevet rapportering. Vi mener den typen rapportering ikke er prestasjons-, læringshevende og motiverende, fordi man gjør det for sjefens skyld. Med vårt system gjør man rapporteringen for sin egen skyld, det er ingen deadline, det foregår kontinuerlig. Det er som å sammenligne moderne Facebook med gammeldags brevveksling, sier Nguyen.

Revenue management er kommet for å bli. På makronivå betyr det at det ikke lenger er basisomkostningspriser som gjelder, nå er prisene mer etterspørselsdrevne, man skal selge for den pris man kan få. Priser og omkostninger henger ikke sammen lenger, derfor må man finne nye metoder for å tilpasse driftsomkostningene. Ikke at kvaliteten skal reduseres, men man har ikke råd til å ha så mye dødtid i organisasjonen som tidligere. Det viktige er å tilpasse aktivitetsnivået og bemanningen slik at man unngår ”slack”. Tradisjonelt har vi sett at det er minst 30% dødtid. Det er vanskelig å unngå dette for et hotell, for serveringsbransjen er det enda vanskeligere.

d2o har idag over 400 kunder i 15 land, så langt er de fleste i Norge, primært hoteller og større serveringsbedrifter. Rica Hotels, Thon Hotels, First Hotels og deler av Nordic Choice og Scandic er kunder hos d2o. Rica finansierte implementeringen av PMI på de 12 første hotellene ved å øke produktiviteten på husøkonomavdelingen på Rica Oslo Hotel! Det er derfor vi tør å garantere 500% avkastning etter de første 12 måneder, sier Young N. Nguyen.

Les hele artikkelen i juniutgaven av HRR

 

About hkp