54,3 MILLIONER PASSASJERER OVER AVINORS LUFTHAVNER – NORWEGIAN STØRST

Totalt reiste 54,3 millioner passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i 2018, noe som er en oppgang på 2,8 prosent sammenlignet med året før. Antallet flybevegelser gikk ned med i overkant av 3000 flyvninger, eller 0,4 prosent.

– Trenden i flymarkedet fortsetter. Det viser at flyselskapene gjør en bedre jobb med å utnytte kapasiteten sin, med blant annet fullere fly, samtidig som vi på blant annet Oslo lufthavn har flere store fly med plass til flere passasjerer per flyvning, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Det er trafikken til og fra utlandet som har den største økningen i 2018, og 22,5 millioner passasjerer reiste direkte til eller fra Norge og utlandet.

Norges hovedflyplass, Oslo lufthavn, hadde over 28,5 millioner passasjerer i 2018, en vekst på 3,8 prosent sammenlignet med året før.

For første gang siden oppstarten i 2002 var Norwegian det største flyselskapet på Avinors flyplasser over et helt kalenderår med totalt 20,5 millioner passasjerer, en vekst på 4,7 prosent. SAS hadde 20,2 millioner passasjerer, en vekst på 1,4 prosent.

Foto: Nils Olav Mevatne/Avinor

About hkp