6 AV 10 NORDMENN LEGGER SOMMERFERIEN TIL NORGE

6 av 10 nordmenn planlegger norgesferie i sommer. For første gang er det flere som foretrekker Norge fremfor utlandet – hvis de kunne velge helt fritt.

Det viser en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført på oppdrag for NHO Reiseliv blant 1132 nordmenn over 18 år. 6 av 10 nordmenn (58 %) skal feriere i eget land denne sommeren, det er en liten oppgang fra året før (54 %). I år er det for første gang flere (45 %) som ville valgt Norgesferie fremfor utlandet (44 %) – hvis de kunne velge helt fritt.

– Vi ser et skifte fra et flertall som ønsker seg til utlandet, til et flertall som ønsker å feriere i Norge – hvis de kunne velge. Norge som reisemål er blitt trendy blant annet fordi reiselivsbedriftene har blitt gode til å lage produkter og opplevelser som aktive nordmenn tiltrekkes av. Miljøhensyn fører også til at folk velger mer kortreiste ferier, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Som tidligere år er det mange nordmenn som skal tilbringe sommerferien på hytta (47 %). Være med venner og familie (45 %) og friluftsliv (39 %) står høyt hos de fleste i ferien. Nytt i årets undersøkelse er det store antallet som planlegger såkalte «urbane aktiviteter» i sommer:

– Byvandring har økt fra 35 % (2017) til 43 % (2019)

– Sightseeing har økt fra 20 % (2017) til 36 % (2019)

– Restaurantbesøk har økt fra 56 % (2017) til 65 % (2019)

Kun 9 prosent av nordmenn svarer at de ville valgt charterferie hvis de kunne velge. Undersøkelsen viser at denne ferieformen har hatt en nedgang de siste 3 årene. For første gang er det under 50 % som sier de skal på bade-/solferie i utlandet i sommer. Det er en signifikant nedgang de siste par årene fra 57 % som skulle på bade/solferie i 2017, til 45 % i 2019.

Foto: Visit Norway

About hkp