6 NYE MEDLEMMER I DE HISTORISKE HOTEL & SPISESTEDER

De Historiske fikk 33 henvendelser om medlemskap i 2017. Dette viser at gruppen er ledende innenfor sitt segment i Norge. Det kreves testing iht. kvalitetsstandard for “Historisk Kvalitet” og sterke referanser fra markedet, for å bli tatt opp som medlem.

De nye medlemmene er:

Hoel Gård – Nes i Ringsaker

Det Lille Hotel i Risør

Villa Haugen i Steigen

Børsen Selskapslokaler i Drammen          

Gamle Logen, Oslo

Bare Restaurant & Bar, Bergen

– De Historiske Hotel & Spisesteder skal oppleves som de ubestridt beste representanter for godt vertskap innenfor en historisk ramme i Norge – blant sine kunder, markeder og innen reiselivsbransjen.

Med de nye medlemmene, vil posisjonen til De Historiske bli ytterligere befestet.

Våre hoteller og spisesteder tilfredsstiller i sum våre 617 kriteriene for ”Historisk Kvalitet”,  med fokus på grunnpilarene ”historisk” og ”vertskapsrollen”, sier adm. dir. Nils Henrik Geitle.
Responsen fra kvalitetssøkende målgrupper, både fra et sterkt gjenkjøpende hjemmemarked, men også fra et økende internasjonalt turistmarked med betalingsvilje, viser at gruppens fokus på kvalitet gir resultater.

De Historiske opplevde i 2017 en formidabel salgsvekst, med en økning på 30 % i markedet for ferie/fritid. Alle signaler tilsier en videre vekst i dette markedet i 2018.

Bilde: Villa Haugen 

About hkp