600.000 FLERE HOTELLOVERNATTINGER I 2012

NETT Clarion TrondheimNorske hoteller hadde 19,8 millioner overnattinger i 2012, det var en økning på 3 prosent sammenlignet med 2011. Omsetningen for hotellene gikk opp med 5 prosent, til NOK 11,9 milliarder. Prisen per rom falt i samme periode fra NOK 876 til NOK 865, viser Overnattingsstatistikken fra SSB.

I 2012 gikk både norske og utenlandske overnattinger opp, h.h.v. 3,5 og 1 prosent, sammenlignet med 2011. Yrkesovernattinger gikk opp med 5 prosent, til 7,6 millioner, mens kurs- og konferanseovernattinger, samt ferie- og fritidsovernattinger gikk opp med 2 prosent.

Tyskland og Nederland sviktet noe, mens det var fin økning fra Sverige og Storbritannia.

 

                   Hotell og andre overnattingsbedrifter gjestedøgn 2012 (2011)

Totalt           19.803.632 (19.203.237)

Norge           14.753.059 (14.304.352)

Utlandet          5.050.573 (4.898.885)

Tyskland           651.739 (699.776)

Sverige             707.737 (610.446)

Danmark           516.216 (491.279)

Nederland         254.000 (278.474)

Storbritannia     509.297 (454.305)

USA                  286.883 (298.754)

Frankrike          206.800  (211.972)

 

About hkp