622.000 FLERE OVERNATTINGER I ÅRETS 10 FØRSTE MÅNEDER

Det var 1,39 millioner overnattingar ved norske hoteller i oktober. Dette er en økning på 2 prosent sammenlignet med samme måned ifjor. Både norske og utenlandske overnattinger gikk opp, med h.h.v 2 og 4 prosent, viser overnattingsstatistikken fra SSB.

Tyskland gikk mest opp av de store utenlandske markedene, med 3 prosent i oktober 2010. Også Italia hadde ein solid økning med 3000 flere overnattinger. Storbritannia falt med 13 prosent, sammenlignet med oktober ifjor.

Omsetningen for hotellene gikk opp med 2 prosent, fra NOK 869 millioner til NOK 886 millioner, sammenlignet med oktober 2009. Prisen per rom økte ørlite, fra NOK 856 til NOK 857. Omsetningen i årets ti første måneder var NOK 9,1 milliarder, mot NOK 8,9 milliarder i samme periode ifjor.

I perioden januar – oktober 2010 var det vel 16 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på 622.337, eller 4 prosent fra samme periode ifjor. Av disse var 11,6 millioner norske. Det ser ut til å ha vært en bra økning i kategorien ferie/fritid, vel 8 millioner overnattinger, mot 7,55 millioner i samme periode ifjor. Yrkestrafikken var stabil med 5,89 millioner (5,82 mill.) og kurs, konferanse endte på 2,15 millioner (2,08 mill.).

De største utenlandsmarkedene januar – oktober 2010:

Tyskland        669.903  (+7%)

Sverige          525.209  (+5%)

Danmark       480.708  (+3%)

Storbritannia  389.191  (0)

USA               278.755   (+22%)

Nederland     269.400  (-2%)

Frankrike      207.254   (+5%)

Spania          188.566  (+10%)

Italia             155.156  (+7%)

About hkp