7 AV 10 NORSKE BEDRIFTER VIL ØKE REISEAKTIVITETEN I 2013

2 Rekordår GardermoenSyv av ti bedrifter vil reise mer i 2013, mer enn tre av ti forventer betydelig økning, det var blant resultatene da VIA Egencia spurte over 2000 beslutningstagere i norske bedrifter om deres forventinger til reiseaktiviteten i 2013. Undersøkelsen viser at bedriftene forventer å reise mer i 2013 enn i 2012.

65 prosent forventer å øke antallet reiser, og omtrent 33 prosent forventer en økning på mer enn 5 prosent.

– Dette er sterke forventninger, og kommer på toppen av en fin vekst de siste årene. Selv om det fortsatt går godt i Norge, har det vært knyttet usikkerhet til i hvilken grad de økonomiske nedgangstidene rundt oss kunne påvirke reiseaktiviteten også til norske virksomheter, sier Rune Feltman, adm. dir. for VIA Egencia i Norge.

– Det var 1,8 prosent flere passasjerer på Avinors flyplasser i januar iår sammenlignet med januar 2012. Selv om dette er en samlet vekst for ferie- og forretningsreiser, er det med på å bekrefte et sterkt reisemarked, fortsetter Feltman.

Undersøkelsen viser også at bedriftene ikke forventer lavere priser på flyseter og hotellrom.

Det skyldes nok at kostnadseffekten ved å implementere en strammere reisepolicy, som ble implementert i kjølvannet av forrige finanskrise, er videreført. Samtidig har de nok fortsatt en fot på bremsen og en på gassen, avslutter Rune Feltman i VIA Egencia.

Bedriftenes forventninger til 2013:

 

  >   10 % reduksjon 5-10   % reduksjon 0-5   % reduksjon 0-5   % økning 5-10   % økning >   10 % økning
Antall   reiser

2,1 %

3,6 %

7,7 %

31,2 %

21,7 %

11,6 %

Antall   hotell-overnattinger

2,2 %

3,5 %

8 %

30,4 %

18 %

8,7 %

Totale   reise-kostnader

2,2 %

3,5 %

7,8 %

28 %

20,7 %

11,1 %

 

Foto: Øyvind Markussen/Oslo Lufthavn AS

 

About hkp