7 % FLERE HOTELLOVERNATTINGER I FEBRUAR

I februar var det 1,5 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på 7 prosent sammenlignet med februar 2011, viser Overnattingsstatistikken fra SSB.

Omsetningen for hotellene gikk opp med 9 prosent, fra NOK 833 millioner i februar 2011, til NOK 905 millioner i februar 2012. Prisen per rom steg fra NOK 885 til NOK 894 i den samme perioden.

I februar var det 1,9 millioner overnattinger ved alle norske overnattingsteder. Dette er en økning på 7 prosent sammenlignet med 2011. Tallet på norske overnattinger steg med 8 prosent, fra 1,28 millioner i februar 2011, til 1,38 millioner overnattinger i februar 2012. Utenlandske overnattinger gikk opp med 3 prosent i den samme perioden. I alle de største utenlandske markedene økte tallet på hotellovernattinger.

Overnattinger ved hoteller og andre overnattingsbedrifter  jan.-feb. 2012  (jan. – feb. 2011):

Totalt             2.733.918    (2.540.277)

Norge            2.101.356    (1.971.922)

Utlandet i alt     632.562    (568.355)

Danmark          180.787    (172.919)

Sverige             111.228    (100.528)

Storbritannia       87.319    (65.409)

Tyskland             44.503    (45.066)

Foto: Bardøla Høyfjellshotell

About hkp