80% AV VERDENS FLYTRAFIKK SATT PÅ BAKKEN

International Air Transport Association (IATA) er kommet med en oppdatert analyse som viser at COVID-19-krisen vil føre til at flyselskapenes passasjerinntekter kommer til å falle med $314 milliarder (NOK 3292 milliarder) i 2020, en nedgang på 55% sammenlignet med 2019.
24. mars kom IATA med en prognose som anslo tapt omsetning på $252 milliarder  (NOK 2642 milliarder), en nedgang på 44% fra 2019. De la til grunn at omfattende reiserestriksjoner kom til å vare i tre måneder. De oppdaterte tallene reflekterer at krisen er blitt betydelig dypere og tar utgangspunkt i følgende parametre: 
Omfattende reiserestriksjoner som varer tre måneder

Noen restriksjoner på internasjonal reising som vil gå utover tre måneder

At krisen vil ramme hele verden, inkludert Afrika og Latin-Amerika (der sykdommen ikke var så utbredt i mars og som man derfor antok ville bli mindre rammet).


Etterspørselen etter flyreiser (innenlands og internasjonalt) forventes å bli redusert med 48% sammenlignet med 2019. De sterkeste utslagene forventes i 2.kvartal. I begynnelsen av april var antallet flybevegelser på verdensbasis redusert med 80%, sammenlignet med 2019.

– Utsiktene for luftfarten blir mørkere for hver dag. Flyselskapene kan komme til å brenne av $61 milliarder (NOK 640 milliarder) i kontantreserver bare i 2.kvartal. Det vil sette 25 millioner arbeidsplasser i luftfarten og tilknyttede bransjer i fare. Uten rask hjelp vil mange flyselskaper ikke overleve og være der for å lede den økonomiske oppturen som kommer. Hvis flyselskapene ikke er klare, vil de økonomiske skadevirkningene av COVID-19 bli unødvendig forlenget. Hver arbeidsplass som reddes i flyselskapene, vil bety at 24 andre arbeidstagere kan beholde jobbene sine, sier Alexandre de Juniac, IATA’s generaldirektør og CEO.
IATA representerer rundt 290 flyselskaper, som tilsammen står for 82% av verdens flytrafikk.

Kilde: IATA

About hkp