81.000 FLERE GJESTEDØGN PÅ HOTELLENE I NORD-NORGE

Over 2,8 millioner overnattinger på de nordnorske overnattingsbedriftene i 2010 er en økning på ca 30.000 overnattinger fra 2009 til 2010. Dette innebærer en økning på 1%, mens Norge hadde en økning på 2% i samme periode. Utenlandstrafikken til Nord-Norge har økt med 6% fra 2009 til 2010. Den norske trafikken har hatt en liten nedgang på 1% i samme periode. Tilsvarende tall for Norge som helhet er en økning i utenlandstrafikken på 5% og en økning i den norske trafikken på 1%. Det er Troms som i hovedsak bidrar til økningen i Nord-Norge med hele 17% flere utenlandske overnattinger og 3% flere norske overnattinger.

 Hotellene i Nord-Norge hadde i overkant av 81.000 flere gjestedøgn i 2010 enn i 2009. Dette er en økning på 5%, mens Norge hadde en økning på 4% i samme periode. Nesten 55.000 flere utenlandske gjestedøgn gir en økning i utenlandstrafikken på 14%, mens Norge har hatt en økning i utenlandstrafikken på 8% i samme periode. Troms og Nordland har størst økning i utenlandstrafikken med h.h.v. 20% og 19%. I Finnmark har utenlandstrafikken økt med 2%. Knapt 27.000 flere norske gjestedøgn gir en økning i den norske trafikken på 2%, sammenlignet med en økning på 3% i Norge som helhet. Troms har en økning i den norske trafikken på 6%, mens Finnmark har en nedgang på 3%. Nordland er på samme nivå som i 2009.

Det er en svært positiv utvikling i ferie- og fritidstrafikken som gir trafikkvekst til hotellene. Mer enn 105.000 flere ferie- og fritidsgjestedøgn representerer en økning på 13% sammenlignet med 2009. Norge hadde i samme periode en vekst på 7%. Fylkesvis er det Troms som øker mest med 26%, mens Nordland og Finnmark har en økning i ferie- og fritidstrafikken på h.h.v. 10% og 5%.

Forretningstrafikken til Nord-Norge har gått ned med 2% fra 2009 til 2010, mens Norge som helhet har økning på 2%. Finnmark har hatt størst nedgang med 8%, mens nedgangen i Nordland og Troms er på h.h.v. 2% og 1%.

About hkp