9% FLERE HOTELLOVERNATTINGER I MARS

I mars var det 1,58 millioner overnattinger ved norske hoteller, en økning på 9 prosent sammenlignet med mars ifjor. Norske overnattinger gikk opp med 10 prosent til vel 1,58 mill. og utenlandske overnattinger økte 4 prosent til 334.069, ifølge Overnattingsstatistikken fra SSB.

Flere av de store utenlandske markedene økte i mars. Unntakene var Danmark og Tyskland som gikk tilbake med h.h.v. 5 og 8 prosent, i forhold til mars ifjor. Størst oppgang hadde Sverige med 17 prosent, eller 10.000 flere overnattinger.

Overnattinger i forbindelse med yrkesreiser økte med hele 18 prosent i forhold til samme måned ifjor, mens kurs- og konferanse-, og ferieovernattinger i samme periode hadde økning på h.h.v. 7 og 1 prosent.

Sammenlignet med mars 2010 gikk omsetningen for hotellene opp med 18 prosent, fra NOK 869 millioner til NOK 1023 millioner, mens prisen per rom gikk opp med 3 prosent, fra NOK 880 til 903.

 God start på året i Nord-Norge

Hotellene i Nord-Norge har nesten 22.000 flere gjestedøgn i mars iår, sammenlignet med mars 2010. Dette er en økning på 17%. Hotellenes utenlandstrafikk har økt med hele 25%, hvorav Nordland, Troms og Finnmark har hatt en økning på hhv. 26%, 31% og 12%. Så langt iår har de nordnorske hotellene hatt en økning i totaltrafikken på 16% og en økning i utenlandstrafikken på 22%. Tilsvarende tall for Norge er h.h.v. +6% og 0%.

I fht. formål har de nordnorske hotellene i mars hatt en positiv utviking i alle segmenter sammenlignet med utviklingen i Norge som helhet. Ferie- og fritidstrafikken har økt med 21% (Norge +1%), yrkestrafikken har økt med 19% (Norge + 18%) og kurs- og konferansetrafikken har økt med 5% (Norge +7%). Også for årets tre første måneder samlet sett er utviklingen i Nord-Norge mer positiv enn utviklingen i resten av Norge for samtlige segmenter. Kurs- og konferansetrafikken har økt med 10% (Norge +4%), yrkestrafikken har økt med 16% (Norge + 11%) og ferie- og fritidstrafikken har økt med 17% (Norge + 3%).

Avdelingsdirektør Geir Solheim, NHO Reiseliv Nord-Norge (bildet), sier at mars-tallene bekrefter de siste måneders positive trafikkutvikling. Økt turistetterspørsel etter den nordnorske vinteren, samt at øvrig næringsliv er på vei opp av bølgedalen etter finanskrisen, er hovedårsakene til at reiselivsnæringen i landsdelen har hatt en god start på det nye året.

About hkp