ACCOR STYRKER LIKVIDITETEN

Sébastien Bazin, President og CEO Accor

18.mai undertegnet Accor, Europas største hotellselskap, en avtale med et konsortium av fem banker, for å sikre en ny rullerende kreditt på EUR 560 millioner (NOK 6,08 milliarder). Sammen med kontantreserver og andre kredittinstrumenter,  har det styrket likviditeten til over EUR 4 milliarder (NOK 43 milliarder).

– Mens tallene for første kvartal 2020 ikke var bra, var januar og februar gode måneder, som demmet opp for en forferdelig mars. April blir selvfølgelig mye verre. Jeg tror vi har nådd bunnen og mai og juni blir bedre, sier Sébastien Bazin, President og CEO Accor.

– Permittering av våre ansatte smerter, vi trenger å få dem tilbake så snart som mulig.

Vi har ikke trengt å hjelpe så mange hotelleiere som vi trodde. I de fleste tilfeller har eierne fått hjelp fra lokale myndigheter. Vi har hjulpet til der vi har hatt mulighet, bl.a. med å utsette betaling av fees. Ellers er vi nær dialog med hotelleierne, det de fleste lurer på er hvor mye lengre tid det nå vil ta å rengjøre et rom, og hva vil det koste?

Den franske regjeringen har utnevnt Bazin til å koordinere en arbeidsgruppe som ser på hvordan franske hoteller skal gå videre. – Vi har tre mål; en nasjonal plan for sanitære protokoller, en tidsplan for å komme igang igjen og å se på hvordan bransjen skal innrette seg videre. Den franske regjering vurderer å la en del hoteller åpne i juni, men åpning kommer senere i Paris og andre store byer. Vi jobber også for å komme frem til enighet med andre europeiske land når det gjelder åpning av grensene, slik at europeiske gjester kan reise internasjonalt. Hvis vi kan få det på plass til midten av juni, vil det være et stort fremskritt, sier Accor-sjefen Sébastien Bazin.

About hkp