ALT TYDER PÅ NY, NORSK REKORDVINTER

Innovasjon Norges prognoser indikerer at vintersesongen 2017 blir enda bedre enn foregående rekordår. Nordlys og ski troner som hovedattraksjonene, men også byferier er forventet å øke.

Forventningene er basert på Norges Turistbarometer, en undersøkelse med 127 deltagere fra norsk og utenlandsk reiselivsnæring. Hele 58 prosent av respondentene tror på en svært god vintersesong. 37 prosent tror vinteren blir lik som i år, mens kun fem prosent venter nedgang. – Vi må tilbake til før finanskrisen startet i 2008, for å måle like høye forventninger ved inngangen til en vintersesong, sier Margrethe Helgebostad, ansvarlig for Turistundersøkelsen i Innovasjon Norge.

Dansker og svensker har tradisjonelt vært den største gruppen reisende i vintermånedene, hvor norske skidestinasjoner har vært hovedreisemål. Over de siste årene har også Nord-Norge opplevd eksplosiv vekst i utenlandske besøkende på jakt etter nordlyset, særlig fra Storbritannia og Tyskland. Samlet ser man en oppgang i utenlandske gjestedøgn på 20 prosent og fem prosent norske gjestedøgn siden 2014, og prognosene tilsier at reiselivsfesten fortsetter også nest år. – Sammen med våre norske partnere har vi jobbet målrettet over flere år for å profilere skidestinasjonene og Nord-Norge med nordlyset og aktiviteter, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Det er stor optimisme fra alle markeder der Innovasjon Norge har vintersatsing, både fra store skimarkeder og mindre volummarkeder, som primært kommer til Norge for å oppleve nordlyset. Selv om skisegmentet fremdeles er størst vinterstid, har nordlyssatsingen gjort det norske vinterproduktet mer robust, gjennom å tiltrekke seg turister fra andre markeder og målgrupper enn det tradisjonelle skisegmentet. – En lav kronekurs kan være en utløsende faktor, men ukentlige undersøkelser Innovasjon Norge gjør i hovedmarkeder, viser at interessen for å besøke Norge har økt betraktelig siden 2012. Det er derfor naturlig å se på den langsiktige merkevarebyggingen og tilretteleggingen for salg som Innovasjon Norge, sammen med norske reiselivspartnere, har jobbet med over tid, sier Helgebostad.

Bilde: Hemsedal. Foto: Nils-Erik Bjørnholt – Visitnorway.com 

About hkp