ARBEIDSTILSYNET: UROVEKKENDE MANGE BRUDD PÅ ARBEIDSMILJØLOVEN I OVERNATTINGS- OG SERVERINGBRANSJEN

Detail of chambermaid carrying linen

Detail of chambermaid carrying linen

8 av 10 bedrifter i utelivsbransjen bryter arbeidsmiljøloven. – Yngre ansatte og asylsøkere blir utnyttet av useriøse arbeidsgivere, sier Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har undersøkt arbeidsforholdene til mer enn 3000 bedrifter det siste året. Under inspeksjonene viste det seg at 80 prosent har begått lovbrudd.

Bruddene Arbeidstilsynet har avdekket gjelder arbeidsavtaler, manglende overtidsbetaling, sosial dumping og ulovlig arbeidskraft, samt en rekke mindre alvorlige lovbrudd. Selv om det er arbeidsgivernes ansvar, lar mange seg utnytte fordi de ikke vet hva de har krav på sier kildene NRK har snakket med.

Arbeidstilsynets funn viser at de fleste bedrifter gir arbeidsavtaler til sine ansatte, men at under halvparten oppfyller minimumskravene. Og 4 av 10 ansatte i overnatting- og serveringsbransjen får ikke overtidsbetalt.

– Det er ingen bedring, og likevel bør det jo være i alles interesse å fikse dette. Tallene er urovekkende høye, sier Trine Hammer, nasjonal prosjektleder og seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

De samarbeider med politiet, tollvesenet og skattemyndighetene, og kan i siste instans anmelde eller gi overtredelsesgebyr til bedriftene som har begått lovbrudd. Overnatting- og serveringsbransjen ligger spesielt dårlig an som en av de største sysselsetterne av unge og utenlandske borgere. Det er arbeidstakere som ofte har sitt første møte med det norske arbeidslivet.

– Det er ikke gøy å være en del av en bransje med så høye tall for lovbrudd, men det er nyanser her. Ikke alle bruddene er like alvorlige, men som bransje kan vi ikke være kjent med slike tall som 8 av 10. Loven er til for å følges, sier hotelldirektør Trond Solstad-Nilsen ved Scandic hotell på Helsfyr til NRK.

Fellesforbundets forbundssekretær, Clas Haarek Delp, er ikke like overasket. – Man blir alltid skuffet når det er så massivt tilsyn og bransjen scorer så dårlig.

About hkp