ÅRETS ”BRANSJEBIBEL” KLAR

Horwath Consulting kan nok engang presentere den mest omfattende analysen av norsk hotellbransje, Norsk Hotellnæring 2011, som er bilag til oktoberutgaven av HRR. Utarbeidelsen av denne ”bransjebibelen” krever en formidabel innsats av staben i Horwath Consulting og koster mye, både når det gjelder arbeidstimer og økonomi. Innovasjon Norge er også iår viktigste støttespiller. Et stort antall norske hoteller har bidratt til rapporten, ved å sende inn data fra egne bedrifter, dette er naturligvis selve basisen i undersøkelsen.
Rapporten belyser de mest sentrale utviklingstrekkene i hotellbransjen i Norge og inneholder som vanlig utførlig statistikk på de fleste områder. Aktuelle problemstillinger på reiselivskartet, som distriktshotellenes utsatte stilling, blir også belyst.
– Vi har gjennom flere år sett at de økonomiske resultatene varierer sterkt alt etter hotellets beliggenhet. Denne trenden fortsetter, distriktshotellene har generelt sett problemer. Gjennom flere år nå har lønnsomheten vært så dårlig for mange at de har problemer med påkrevet vedlikehold, sier Per-Erik Winther i Horwath Consulting.
– Nettreisebyråer og de utfordringer disse medfører, har fått et eget kapittel. Her prøver vi å få frem hvilke hensyn hotellene kan og bør ta, i kontakten med disse. Nettreisebyråene opparbeider seg makt og krever høye provisjoner, samtidig mister hotellene kontrollen med gjesten, sier Winther.
En eget kapittel tar for seg hotellkjedenes stilling, som blir stadig sterkere i Norge. For hvert år får kjedene en stadig større andel av det totale antall hotellsenger i Norge. De har også bedre økonomiske resultater enn gjennomsnittet av norske hoteller. Det er ikke skjedd større forskyvninger kjedene imellom. Norge, og også Sverige, skiller seg ut fra resten av Europa ved at vi har så sterk kjededominans i hotellmarkedet.
Rapporten inneholder også et kapittel om nye hoteller og utvidelser. Her er det omtrent som ifjor, det er mange nye prosjekter rundt omkring i landet. Langt ifra alle blir realisert.
Norske hoteller har en svært høy andel av norske gjester, gjenkjøpsprosenten er også veldig høy. De fleste bestillinger kommer fortsatt pr. telefon, det skyldes at for individuelle gjester er det greit å ringe når man kjenner hotellet. I tillegg kommer naturligvis mange konferanser og andre store grupper med bestilling pr. telefon
– Vi setter også fokus på statistikkene fra SSB, som ikke er så nyttige lenger, fordi de ikke er korrekte for overnattinger innen forskjellige formålskategorier. Det er også viktig at SSB definerer klart på hvilket grunnlag statistikken skal rapporteres, f. eks. gjelder det overnattingsprisen. Mange hoteller etterlyser klarere definisjoner på hva som skal rapporteres, sier Per-Erik Winther.

About hkp