ÅRETS 2 FØRSTE MÅNEDER LOVET GODT

A hotel sign reflected in the glass of the building

2020 startet bra for norske hoteller, i årets to første måneder var det 10 prosent økning i antall hotellgjestedøgn, viser tall fra SSB.

Totalt antall hotellgjestedøgn var vel 3,4 millioner i januar/februar. Februar hadde  én ekstra dag i år. Til og med uke 9 var beleggsprosenten 49,4%, pluss 1,1%. Oppnådd pris per rom var NOK 975, +3%. RevPAR økte med 5% til NOK 482. Total losjiomsetning økte med 12%, til vel 2,3 milliarder, ifølge SSBs Hotellgjestedøgnsstatistikk. Men så var det slutt!

About hkp