ASKO ÅPNER FLOTT KOMPETANSESENTER

7-asko-kompetansesenter-1-kopiASKO har etablert et nytt kompetansesenter for kunder og medarbeidere. Gjennom en felles arena for læring, vil de skape en attraktiv møteplass for alle som ønsker faglig påfyll. Her skal det utveksles erfaringer, kunnskap og kompetanse på tvers av fagfelt. Kompetansesenteret inneholder tre kursområder, ASKO-skolen, KIT-akademiet og opplæringsrom for JOH-Salg.

Kompetansesenteret kunne nylig ønske velkommen til nye flotte lokaler hos ASKO på Kalbakken i Oslo. Her er det et topp moderne demonstrasjons-/kurskjøkken og en serveringsavdeling. Dette ble prøvekjørt av elever fra Lærlingekompaniet AS under den offisielle åpningen nylig. De tilberedte og serverte fingermat og forfriskninger til et stort antall inviterte bransjefolk.

ASKO-skolen skal utvikle våre medarbeidere til å bli de beste i vår bransje og bidra til at ASKO oppleves som en attraktiv arbeidsgiver. ASKO-skolen skal formidle kunnskap som har gyldighet over tid og som er kritisk for selskapets fremtidige suksess, sier Tore Bekken, adm. dir. i ASKO Norge AS.

KIT-akademiet (KIT står for kunnskap, inspirasjon og trygghet) skal være en ledende opplæringsplass for bransjen, et supplement til den formelle utdannelsen innen de enkelte bransjefagene, der ASKO vil bidra til å heve kompetansen og konkurransekraften til sine kunder.

Joh. Johannson Kaffe ønsker å gi kundene inspirasjon, styrket konkurransekraft og lønnsomhet, ved å øke kjennskapen til kaffe, kaffebransjen og kaffens allsidige verden. De tilbyr landsdekkende kurs med dyktige kursholdere.

Bilde:

ASKOs adm. dir. Tore Bekken foretar den offisielle åpningen av kompetansesenteret.

Foto: Nils Henrik Sjo

About hkp