AVINOR BRUKER 50 MILL. PÅ NY LOGO

NETT avinor_logo_bergen_rgbAvinor, det statlige selskapet som eier og driver 46 av landets lufthavner, har vedtatt en ny modell for “konsernets merkevarehierarki”. Bl.a. skal det brukes inntil NOK 50 millioner på ny logo og profil. Avinor har hatt store problemer med å holde norsk luftfart igang på grunn av mangelfull rekruttering, utdannelse og disponering av flyveledere, Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen burde ha mer fornuftige ting å bruke avgiftsinntektene på enn ny logo og profil, den gamle er tross alt bare ti år. NHO Luftfart er meget skeptisk til at Avinor gjennomfører et slikt kostnadskrevende prosjekt nå, og mener en slik ressursbruk ikke tjener deres medlemsbedrifter.

NHO Luftfart, ved direktør Torbjørn Lothe (bildet), har skrevet et brev til Avinor i sakens anledning og påpeker bl.a.: ” Avinor har tilnærmet monopol i drift av flyplasser og flysikringsvirksomhet, og er således ikke i en konkurranseutsatt posisjon som krever betydelige ressurser til en fornyet profilering. Selskapet får i tillegg luftfartsavgiftene fastsatt av myndighetene, som også er eier av selskapet. I tillegg står selskapet foran en mulig omorganisering av flysikringsvirksomheten, og det er således usikkert i hvilken grad flysikringsvirksomheten skal utgjøre en del av dagens Avinor-konsern. Vi kan vanskelig se hensikten med et slikt prosjekt for flysikringsvirksomheten, som kanskje i løpet av kort tid blir etablert i et nytt selskap, adskilt fra dagens Avinor. Dette er et spørsmål Stortinget skal behandle senere.

I tillegg vil bemerkes at det etter vår vurdering snarere er behov for å bygge opp selskapets omdømme gjennom en sikker og stabil drift, enn å bruke ressurser på å profilere en virksomhet som fremdeles sliter med et svakt omdømme etter flygelederproblemene sommeren 2012.”

 

About hkp