AVKLARING FOR NORDKAPP

Nordkapp kommune har vedtatt ny områderegulering for Nordkapp. Reguleringen innebærer at kommunen får større styring med arealbruken på platået.

– Som en av hjørnesteinsbedriftene i Nordkapp kommune er vi glade for at områdeplanen ble vedtatt. Det betyr trygghet for våre ansatte og for at vi nå kan gå i gang med planer om videre investeringer til glede for lokalsamfunnet, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

Scandic har 5000 arbeidsplasser i Norge og er en av de største private arbeidsgiverne i Finnmark. I Nordkapp kommune har Scandic 33 helårs arbeidsplasser og 75 årsverk. I tillegg skaper Scandic minst 35 helårsarbeidsplasser for underleverandører. Mange av de ansatte bor og har sine liv i kommunen og betaler skatt der.

– Dette er en gledens dag for medarbeiderne våre i Nordkapp. Debatten om Nordkapplatået har vart i mange år. Nå kan våre lokale ansatte endelig se fremover, sier Hans Paul Hansen, direktør i Nordkapp Scandic.

Som den største reiselivsbedriften i Nordkapp skaper Scandic positive ringvirkninger for innbyggerne og andre næringsdrivende. Scandic har, sammen med Rica, foreslått et nytt fond på fem millioner kroner i året som skal gå til fortsatt bærekraftig utvikling og bevaring av Nordkapp. Fondet er ment å øke vesentlig i fremtiden. Selskapet støtter også Visit Nordkapp med 1,2 millioner kroner i året.

– Dette har vært en lang prosess. Nå er det tid for å finne samme og jobbe for en god utvikling av Nordkapp som reisemål, sier Steen-Mevold.

Foto: Christian Roth Christensen / Visitnorway.com

About hkp