BÅDE BELEGG OG PRIS ØKTE I 1.HALVÅR

Den positive utviklingen i norsk hotellnæring fortsetter i årets seks første måneder. Veksten i feriemarkedet er svekket, mens utviklingen i yrkesmarkedet er positiv i første halvår, ifølge konsulentselskapet Hotelias halvårsrapport.

Både belegg og pris øker og bidrar til at RevPAR i første halvår økte med hele 7,1 prosent. Tallene for første halvår er noe påvirket av fjorårets streik i april og mai, samt at det i 2016 var en salgsdag mer (skuddår), det vil si en kapasitetsreduksjon i 2017 på ca. 0,6 prosent målt i antall romdøgn.

▪ Ikke siden månedene før finanskrisen i 2008 har det vært flere måneder med sammenhengende prisvekst som hittil i år per juni 2017. Det er nå 8 måneder siden siste prisnedgang.

▪ Også utviklingen av belegget er inne i en positiv trend. I 5 av de siste 6 månedene er det registrert en beleggsøkning, det er kun april (grunnet påske) som opplevde en nedgang. Belegget første halvår 2017 steg med 1,4 prosentpoeng sammenlignet med første halvår 2016, noe som er den største økningen siden 2011.

▪ For første gang på svært lang tid er det yrkestrafikken som har størst vekst, med 4,2 prosent. Ferietrafikken fortsetter å øke med 2,3 prosent, mens konferanseovernattingene gikk ned med 2,0 prosent.

▪ For første gang siden 2013 er det et fall i den internasjonale trafikken på 2,8 prosent, mens innenlandstrafikken øker med 4,4 prosent. Det er først og fremst en sterk nedgang i de viktige nordiske markedene. Nedgangen kom i stor utstrekning i første tertial og har først og fremst kommet i Oslo og Bergen (90 % av hele reduksjonen). Det er sterk vekst fra hele det asiatiske markedet og USA.

Utsiktene

Hotelia er betinget optimistisk når det gjelder utsiktene fremover.

▪ Yrkesmarkedet er inne i en positiv trend og den generelt økende positiviteten innen norsk næringsliv, vil trolig forsterke og videreføre denne trenden.

▪ Innovasjon Norges prognoser for feriemarkedet indikerer en svært god sommersesong, men tallene for juni er ikke like positive som mange hadde håpet. Nedgangen de siste månedene er forholdsvis stor i viktige markeder som Oslo og Bergen. Usikkert hva dette fallet skyldes.

▪ Bergen har hatt en svært stor tilførsel av ny kapasitet og ytterligere kapasitet kommer inn i markedet. Lavsesong kan bli tøff for flere aktører.

▪ Attraktivitet til det norske turistproduktet vil trolig øke ytterligere i årene fremover. Naturbasert aktivitetsturisme, nordlyset og trygghet er viktige «knagger» for det norske turistproduktet. En ytterligere vekst er avhengig av flere forhold, blant annet en konkurransedyktig norsk krone og ytterligere vekst i antall direkteruter – der spesielt direkteruter fra Kina vil være et stort løft. I tillegg bør en bedre organisering av naturbasert opplevelsesturisme bli gjennomført for å kunne øke tilgjengeligheten og gi en bedre opplevelse, samt gi en betydelig større verdiskapning.

About hkp