BELEGGET FLATER UT VED GARDERMOEN

Knut NordbøStatistikken fra Benchmarking Alliance viser at rombelegget på hotellene på og ved landets hovedflyplass flater noe ut etter lang tid med vekst.

HRR – Peter Wiederstrøm, Hotelia AS (Tekst)

I hele 2012 var belegget per måned høyere enn tilsvarende måned i 2011. Også i januar iår var kapasitetsutnyttelsen høyere enn i januar ifjor, dog bare litt.

Februar iår markerer et lite skifte i så måte, for belegget falt fra 54 til 52,3 %.

Her sammenligner vi måneden “dato for dato” (altså 01.-28. iår mot 1.-29. ifjor). I og med at det var én dag mindre iår enn ifjor, gikk antallet tilgjengelige rom ned 3,4 %.
– Jeg tror beleggsfallet har mest med vinterferie å gjøre. Gardermoen blir påvirket av alle vinterferiene i hele landet. Det blir mindre tilknytningsdøgn på søndager i forbindelse med konferanser, og konferansene avtar noe utover uken i vinterferieukene. Vi ser ingen trend vedrørende dette, forklarer Knut Nordbø (bildet) som er direktør ved Quality Airport Hotel Gardermoen.

Er det spesielle ting (trafikk) som kom i februar ifjor og ikke i februar iår?
– Vinterferiene varierer noe fra år til år, og Gardermoen, som er store på konferansesegmentet, blir berørt til en viss grad når noen av de «større» fylkene har ferie. I år startet blant annet Rogaland tidlig med vinterferie i uke 7. Til gjengjeld er all vinterferie avsluttet når vi går inn i mars.

Prisene gikk ned fra NOK 894 til 888, hvilket vel ikke er ille, gitt beleggsfallet og den utviklingen vi har sett det siste året i allefall. Hva er din kommentar?

– Som du nevner er det ikke, gitt beleggsutviklingen, noe dramatikk i det isolert sett. Vi opplever vel generelt at prisene har nådd et punkt hvor det kan se ut til at de begynner å bevege seg noe oppover i enkelte segmenter.

Januar + februar iår mot januar +februar i fjor er ganske lik med hensyn til belegg og pris. Hvordan ser det ut fremover iår?

– Vi forventer nokså lik utvikling beleggsmessig og at prisene vil bevege seg noe oppover.

Mye ny kapasitet er kommet og planlegges i Oslo. Ny konferansehall i forbindelse med RunWay og Clarion ved Gardermoen kommer. Hva er dine fremtidstanker i så måte?

– Jeg ser det som svært positivt for Gardermoen-området at vi får en stor KK-hall her oppe. Vi har manglet en arena for messer og de største evenementene.

Foto: Direktør ved Quality Airport Hotel Gardermoen, Knut Nordbø, ser tegn til at hotellromprisene ved Gardermoen er på vei opp i enkelte segmenter. 

 

 

About hkp