BELEGGSVEKSTEN PÅ GARDERMOEN FORTSATTE I OKTOBER

Hotellene ved landets hovedflyplass fortsatte beleggsfremgangen i oktober. Kapasitetsutnyttelsen spratt fra 47,8 % i oktober ifjor til 60,2 % iår. Et skår i gleden var det at prisene falt noe, men ikke mer enn at RevPAR steg kraftig.

HRR – Peter Wiederstrøm,Wiederstrøm Hotel Consulting

Etter at Benchmarking Alliance kom på banen for fullt i sommer, har HRR kunnet kjøre ut
separat hotellstatistikk for Gardermoen. I samtlige av disse fire månedene (juli, august, september og oktober) har belegget økt fra tilsvarende måned i 2010 – og det til dels kraftig. Oktober-veksten (+25,9 %, tilsvarer 12,4 % poeng) var størst, men også juli-fremgangen var solid (+ 18 %).

– Oktober var veldig bra. Revenue-avdelingen vår måtte faktisk ringe opp på hotellet og sjekke at de ikke hadde jukset med tallene, humrer Christian Gamsgrø, Director of Revenue Management i Scandic Norge. Tross kraftig beleggsvekst, falt prisene. Prisnedgangen var ikke større enn at
RevPAR-utviklingen stort sett var svært hyggelig for Gardermoens hotellaktører. – Men det er klart at prisutviklingen der oppe har vært for dårlig, erkjenner Gamsgrø.

Det var for øvrig nærmere 3.100 hotellrom representert ved Gardermoen i oktober-statistikken til
Benchmarking Alliance.

Høyere pris i Stavanger

Mens Gardermoen opplevde sterkt økende belegg og tilhørende prisnedgang, fikk hotellene i
Stavanger med omegn motsatt utvikling. For selv med et ørlite beleggsfall, maktet man å ta ut betydelig høyere priser (se tabell), og det fra et prisnivå som i utgangspunktet var høyt.

Alle ukedagene hadde i snitt økning. Onsdagene økte mest (+ NOK 156). Det var helgene som trakk ned rombelegget. Stavanger-området inkluderer Sola og Sandnes og er representert
med over 3.300 rom. Det er opp 240 fra oktober ifjor, som tilsvarer Scandic sin nyetablering på Forus (åpnet 27.juli iår).

Fullest i Bodø

Bodø var den storbyen i landet som hadde flest ”fulle” dager på hotellene i oktober. 3 dager
hadde Bodø-hotellene over 99 % belegg, og 6 dager var belegget over 98 %. Det er for eksempel milevis foran Lillehammer- og Hamar-hotellene, som hadde 60,1 % som sin beste beleggsdag i samme måned. Bodø hadde til sammenligning hele 22 dager med over 60 % belegg. Det er tirsdagene og onsdagene som er de beste dagene for Bodø-hotellene. De fire tirsdagene som var i oktober hadde i snitt 98,5 %, og – utrolig nok – det er ned 0,6 % fra tilsvarende tall ifjor!
Tirsdagene gav også de desidert høyeste snittprisene i Bodø i oktober.

Beleggsfall i Oslo

Oslo er tilført en del ny romkapasitet det siste året. Rundt 4,5 % flere gjesteværelser var
tilgjengelige i oktober iår enn i oktober 2010, og med bare en svak etterspørselsøkning (ca 2.200 flere solgte romdøgn), falt belegget fra 70,2 % til 67,8 %. I snitt falt belegget på fem av ukens syv dager, og det var relativt størst beleggsfall i helgene.

Økt omsetning i Bergen

Knapt 3.500 hotellværelser er representert i Bergens hotellstatistikk fra Benchmarking
Alliance. Det er uforandret fra oktober ifjor, og med en liten etterspørselsøkning (+ 1,5 %) samt prisvekst på 6,2 %, økte losjiomsetningen med MNOK 5,3 (+ 7,8 % fra oktober ifjor). Det var snittprisøkning på alle ukens syv dager, og helgedagene førte an. Belegget var tilnærmet uforandret (noe ned) de fleste dager, bortsett fra på torsdager og fredager, der økningen var
markant.

Økning i Trondheim

I Trondheim var etterspørselsveksten (+ 10,2 %) langt større enn tilbudsveksten (+ 6,2 %), og
dette sammen med snittprisøkningen sendte losjiomsetningen opp MNOK 8,2. Det er
15,8 % stigning i forhold til oktober ifjor. Snittprisene økte på alle ukens dager unntatt fredager, mens belegget steg alle dager for uten søndager.

Hittil iår

Akkumulert iår har RevPAR på Gardermoen steget med 2,1 % til NOK 432. Belegget har gått opp med 5,2 % til 52 %, mens prisene har falt med 3 % til NOK 831.

Christian Gamsgrø i Scandic vil ikke på langt nær friskmelde Gardermoen som hotellmarked ennå – fire strake måneder med beleggsvekst til tross. – Det går mye bedre, men markedet kan få en ny knekk når ny kapasitet blir tilført, sier han, og viser blant annet til 600 nye værelser som kommer i Bærum det nærmeste året. – Også de må ta trafikk fra et sted. Og disse hotellene er nye og ligger nærmere Oslo, og vil slik sett ha en fordel i forhold til hotellene ved Gardermoen.

Stavanger med Sola og Sandnes har hittil iår en RevPAR på NOK 697, og det er opp 3,9 % fra oktober 2010. Snittprisen hittil iår er på NOK 1.041 (+0,8 %), mens belegget har økt med 3 % til 66,9 %. En økning på 2,3 % har sendt det akkumulerte 2011-belegget i Oslo opp til 66,8 %. Prisene er nær uforandret på NOK 939, mens RevPAR er opp 2,2 % til NOK 628.

Bergen har nær den samme RevPAR-utviklingen i årets 10 første måneder (sammenlignet med perioden januar-oktober 2010) som Stavanger-området. NOK 685 er 3,7 % opp, etter en
prisøkning på 3,4 % (til NOK 962) og en ørliten beleggsvekst (opp 0,3 % til 71,2 %).

Oslo-hotellenes akkumulerte rompris for 2011 er på NOK 939 (nedgang på 0,1 %), og med et
snittbelegg på 66,8 % (opp 2,3 %), gir dette en RevPAR på NOK 628 (økning på 2,1 %).

Over 10.500 hotellrom er representert i Benchmarking Alliance sin oktober-statistikk.

Trondheim har pen RevPAR-økning akkumulert (+ 8,4 %), men med NOK 526 er man NOK 171 bak Stavanger-området. Tromsø har NOK 555 i RevPAR hittil iår. Belegget drar mest, og spesielt på tirsdager, onsdager og torsdager.

HRR kommer med fyldig reportasje og grafikk vedrørende oktober-tallene fra Benchmarking Alliance i neste papirutgave. Utgivelse er rundt 10. desember, da lanseres også november-statistikken på www.hrr-nett

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene med belegget.

Snittpris = losjiomsetning/ solgte rom

Belegg = belagte rom /tilgjengelige rom (vanligvis i %, men når vi regner ut RevPAR er belegget
mellom 0 og 1, for eksempel er 70 % = 0,7)

Merk at både snittpriser og RevPAR er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

Benchmarking Alliance har i oktober måned samlet inn statistikk fra norske hoteller som til sammen representerer rundt 37.000 hotellværelser. I storbyene er ”dekningen” nesten
total.

 

Oktober 2011

Rombelegg

Rompris*

RevPAR

Okt. 2011 Okt. 2010 Endring Okt. 2011 Okt. 2010 Endring  Okt. 2011 Okt. 2010 Endring 
Bergen

71,7 %

70,7 %

1,5 %

953,8

898,2

6,2 %

684,1

634,8

7,8 %

Bodø

75,8 %

71,6 %

5,9 %

871,3

829,8

5,0 %

660,7

594,3

11,2 %

Gardermoen

60,2 %

47,8 %

25,9 %

860,6

883,5

-2,6 %

518,1

422,6

22,6 %

Kristiansand

54,7 %

59,8 %

-8,5 %

817,1

808,8

1,0 %

446,7

483,3

-7,6 %

Lillehammerog
Hamar

39,5 %

38,7 %

1,9 %

753,3

776,2

-2,9 %

297,3

300,6

-1,1 %

Oslo

67,8 %

70,2 %

-3,3 %

960,2

948,6

1,2 %

651,4

665,5

-2,1 %

Stavanger-området**

64,4 %

64,6 %

-0,4 %

1 134,6

1 016,6

11,6 %

730,6

657,1

11,2 %

Tromsø

64,0 %

59,5 %

7,6 %

846,2

834,9

1,4 %

541,5

496,4

9,1 %

Trondheim

72,1 %

69,4 %

3,8 %

876,0

833,7

5,1 %

631,3

579,0

9,0 %

Kilde:
Benchmarking Alliance         (*) Eks.
MVA og frokost         (**) Inkl. Sola og
Sandnes

 

 

 

About hkp