BERGENS HOTELLER TOPPER HITTIL I ÅR

nett-scandic-neptun-exterior-entrence-facade-2De siste tallene fra Benchmarking Alliance viser at hotellene i Bergen både har størst rombelegg og de høyeste romprisene samlet i årets ni første måneder.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Hotellene i Bergen hadde også det høyeste rombelegget i tilsvarende periode i fjor, og i år passerte man dessuten hotellene i Stavanger-regionen.

Tallene fra årets 9 første måneder disse viser bl.a. at:

Bergen har de høyeste hotellromprisene* (NOK 1007)

Bergen har høyest rombelegg** (69,9%), hårfint foran Oslo

Stavanger*** har det laveste rombelegget (47,2%)

Molde har de laveste hotellromprisene (NOK 757)

Tromsø har høyest vekst i antall solgte hotellrom fra tilsvarende periode i fjor (12,3%)

Kristiansund har svakest utvikling (-14,4%) når det gjelder antall solgte hotellrom, begge fra tilsvarende periode i fjor.

Stavanger*** har svakest romprisutvikling (-10 %) fra tilsvarende periode i fjor

Lillehammer har høyest romprisvekst (13,1 %) fra tilsvarende periode i fjor

 

Kilde:  Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting

*           Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom

**       Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

***      Stavanger er inklusiv Sola, Sandnes og Jæren

About hkp