LITT RevPAR-VEKST I DE STØRSTE BYENE

Bedret etterspørsel i 2011 medfører en økning i RevPAR for hotellnæringen i Norge,
(RevPAR – inntekt per tilgjengelig rom) er bransjenøkkeltallet som angir muligheten til å drive lønnsomt). RevPAR forventes i gjennomsnitt å bli ca. NOK 452,- i 2011, en økning på 3,3%. Dette fremgår av en analyse utarbeidet av Horwath HTL med basis i den nylig publiserte hotellstatistikken fra SSB for oktober.

Hotellene i de syv største byene får imidlertid en beskjeden vekst i RevPAR fra NOK 581,-
til ca. NOK 588,- i 2011 (1,2%). Dette har sammenheng med at 90% av betydelig ny romkapasitet har kommet i disse byene. Hotellene utenfor de største byene får en RevPAR-økning i gjennomsnitt på ca. 3,8% til ca. NOK 377,-. Selv om RevPAR øker mest utenfor de største byene, er lønnsomhet for hoteller med dette RevPAR-nivået stadig en stor utfordring. Gjennomsnittlig RevPAR på NOK 377,- (rombelegg ca. 45%) betyr at mange hoteller vil slite med å kunne oppnå
lønnsomhet også i 2011. Utvikling i kostnads- og effektivitetsnivå påvirker naturligvis også bunnlinjen (i 2010 hadde 36% av hotellene i Norge negativ bunnlinje).

Et særtrekk ved 2011 er at antall romdøgn har økt ca. 2 prosentpoeng mer enn gjestedøgn. Dette indikerer at forretningsmarkedssegmentene har økt mer enn ferie/fritidstrafikken.

About hkp