BLANDEDE AUGUST-RESULTATER FOR STORBYHOTELLENE – MEN ”SORTE TALL” AKKUMULERT

Sammenlignet med fjorårets augustmåned, er det svært blandede resultater i byene og destinasjonene i oversikten til Benchmarking Alliance. Bergen utmerket seg med en RevPAR på hele NOK 911, mens oljemessen sendte Stavanger-hotellenes snittpris opp i NOK 1.227.

Peter Wiederstrøm – Wiederstrøm Hotel Consulting

Her er noen funn fra auguststatistikken til Benchmarking Alliance:

–          Hotellene i Bergen oppnådde et rombelegg på 88,1 % og en rompris* på NOK 1.034. Dette ga en RevPAR** på NOK 911, som er opp 2,3 % fra august 2011. Hittil iår (8 mnd.) er Bergen, med 71,5 %, den eneste byen med over 70 % i rombelegg. Snittprisen er NOK 993 akkumulert, og dermed er RevPAR på knallsterke NOK 710 – knepent slått av Stavanger som oppnådde NOK 712.

–          Bodø-hotellene opplevde i august både fall i snittpriser, belegg og RevPAR. Til tross for beleggsfall endte hotellene i Bodø på delt tredjeplass på beleggslisten med sine 73,6 %. Snittprisen på NOK 720 er nær bunnen i oversikten, kun Gardermoen (NOK 709) oppnådde dårligere. Hittil iår er det fremgang både i belegg (til 68,7 %), priser (til NOK 814), RevPAR (til NOK 559) og samlet losjiomsetning.

–          I Drammen kom det en ny måned med beleggsnedgang. I august endte rombelegget på svake 52,3 %, som er lavest av samtlige byer og destinasjoner registrert hos Benchmarking Alliance. Med en pris på NOK 748 havnet RevPAR på NOK 391, også det svakest i oversikten. Bildet er ikke stort bedre akkumulert for året, med lave verdier både på belegg (52,4 %), pris (NOK 801) og RevPAR (NOK 420).

–          Hotellene ved Gardermoen fortsetter trenden vi har sett en stund, nemlig økning i belegg og fallende priser. I august endte belegget på 57,1 %, romprisene på NOK 709 og RevPAR på NOK 405. Akkumulert havnet rombelegget på 55,2 %, prisene på 791 og RevPAR på NOK 436. Dagmøtevirksomheten hjelper selvsagt i totalbildet.

–          Kristiansand havner noenlunde midt på treet på listen fra Benchmarking Alliance både i august og akkumulert. Et augustbelegg på 68,3 % og en rompris på NOK 901 ga en RevPAR på NOK 615 (-2,8 %). Hittil iår er fasiten h.h.v. 62/925/574. Alt opp.

–          Oslo***-hotellene solgte 3,1 % flere rom i august iår enn i august ifjor. Tilbudet av rom økte imidlertid mer, så belegget falt med 4,4 % til 73,8 %. Prisene falt med 1,5 % til NOK 856 – det ga kun 5.plass på listen til Benchmarking Alliance. RevPAR gikk ned med 5,9 % til NOK 632. Akkumulert ble ”rekka” 62,9/895/563 – alt gikk ned.

–          Med en rompris på NOK 1.227 (opp 24,5 % fra aug-11 !), topper Stavangers**** hoteller suverent augustlisten fra Benchmarking Alliance. Ned til nr. 2, Bergen, var det nesten NOK 200. Belegget ble 71,2 % (opp 2,4 %) og RevPAR steg med 27,5 % til NOK 873 (NOK 38 bak Bergen). Akkumulert havner belegget på 64,1 %, prisen på NOK 1.110 og RevPAR på NOK 712. Prisene har steget betydelig tross beleggsfall.

–          I Tromsø falt belegget (med 4,6 % til 66,6 %), men prisene steg (med 3,6 % til NOK 783). RevPAR falt med 1,2 % til NOK 522. Hittil iår er det fortsatt bare ”sorte tall”.

–          Hotellene i Trondheim***** har fått merke kapasitetsøkningene. Selv om antallet solgte rom i august iår var 5,3 % høyere enn i august ifjor, falt belegget med 7 % til 65,4 %. Prisene gikk ned med 1,5 % til NOK 904 mens RevPAR falt 8,3 % til NOK 591. Kapasitetsøkningene har ennå ikke slått inn for fullt i statistikken (Clarion Hotel & Congress åpnet først sine 400 rom i mai iår), men allerede per årets første 6 måneder har prisene og RevPAR falt til under tilsvarende 2011-nivå.

 

(*)           Med rompris menes her losjiinntekt per solgte rom eks. MVA. Frokost og ”moms” er altså ikke med.

(**)        RevPAR er et mye brukt nøkkeltall innen hotell. Det står for Revenue per Available room, på norsk sier vi

losjiinntekt per tilgjengelige rom. Det fremkommer ved at man multipliserer rompris med rombelegg.

Tallet kan gi en indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift.

(***)      Oslo med omegn (bl.a. Lørenskog, Ski, Kolbotn, Asker og Bærum)

(****)    Stavanger er inkl. Sandnes, Sola og Jæren

(*****) Trondheim er inkl Værnes (Stjørdal kommune)

 

Foto: Radisson Blu Atlantic Hotel og de andre Stavanger-hotellene topper august-statistikken fra Benchmarking Alliance.

 

About hkp