BLANDET FOR HOTELLENE I AUGUST

Rica Bakklandet Hotel tilførte Trondheim 179 nye rom 1.august.

RevPAR-utviklingen akkumulert iår er positiv i storbyene, men august-statistikken fra Benchmarking Alliance viser nedgang i flere steder.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting (Tekst)

Stavanger

Størst er nedgangen i Stavanger, se augusttabell. Beleggsfallet er størst i ukedagene (man-fre), og mens det ifjor var 9 dager med belegg over 90 %, var det iår kun 4.

– Hovedårsaken til nedgangen i belegg er nok at Scandic-hotellet ikke var åpnet ifjor, opplyser Ricas øverste mann i Stavanger og på Sola, Magne Torgersen.

Torsdagene falt mest i belegg fra ifjor til iår, og de tilhørende prisene ”fulgte etter”.

Fallet i priser er gjennomgående større i prosent enn belegget, unntaket er i helgene.

Det skal nevnes at det i 2010 ble arrangert oljemesse, og uten denne iår ble det store utslag. I 2012 er det nye muligheter. Det vil også Sola og Sandnes profittere på. Magne Torgersen kommenterer vår Rogalands-statistikk slik:

– Litt spesielt å ikke slå sammen Sola og Sandnes med Stavanger i en slik oversikt. Det er én region alt her. Men ønsker man å skille, så er det jo veldig interessant at Sola og Sandnes har opprettholdt belegget til tross for at om Rica Airport Hotel åpnet 16. august 2010.

Bergen

Bergen hadde en del større arrangementer i august ifjor.

– Det var VM i sportsdrill (første uken), Rammstein-konsert på et fullsatt Koengen og konsert med  a-ha i slutten av måneden, sier Siri Skare Johannessen, Revenue Manager på Scandic Bergen City – ett av 3 hoteller i Bergen Hotel Gruppen.

Uten like mange tilsvarende evenementer iår, ble det vanskelig å følge opp, og etterspørselen i byen falt da også med 2,7 %.

Tilbudet var uforandret. Hotellene klarte å øke prisene tross beleggsnedgang. Prisoppgang har det i gjennomsnitt vært på alle dager unntatt lørdagene.

Belegget fordelte seg svært jevnt utover uken, fra 86,7 % (snitt på mandager) til 92,3 % (tirsdager). Men selv i turistbyen Bergen er søndag fortsatt søndag. Knapt 71 % rombelegg ble det i snitt på de fire ”røde” dagene. Også prisene var lavest på søndagene (NOK 906). Onsdagene ble best prismessig (NOK 1.087) og det var også en onsdag som tok prisrekorden for en enkelt dag i august.

Og når vi snakker rompriser, mener vi losjiomsetning, altså eksklusiv MVA og frokost. For en hotellgjest betyr dette at det må legges på 150-200 kroner.

14 av månedens 31 dager bød på over 90 % rombelegg i Bergen, to av dem kan ha sammenheng med Rihanna-konsertene.

Det var daglig drøyt 140 hotellværelser ute av drift hver dag i august, og dette vil i vår statistikksammenheng være det samme som ”ikke-solgt”. 138 av disse er på Radisson Blu Royal Hotel.

– Slik blir det til 1. juni 2012 på grunn av renovering, opplyser direktør Nina Askvik på Bryggen.

Ca. 3.500 rom er representert i august-statistikken for Bergen.

Gardermoen og Oslo

Først midtveis i måneden fikk Gardermoen-hotellene et samlet beleggsnotering på én dag på over 60 %. Kun tre dager bød på mer enn 70 % i august, og totalt stod nesten annet hvert hotellrom ledig hele måneden, se tabell. Snittprisene falt såpass at RevPAR gikk ned.

Trøsten får være at etterspørselsøkningen i august ble litt større enn økningen i tilbudet (Park Inn, åpnet i september ifjor, 300 rom).

Det ble i august iår solgt omtrent like mange hotellrom i Oslo som i august ifjor. Tilbudet økte noe, og dermed falt belegget (se tabell). Det var rundt 80 % i rombelegg i snitt per ukedag, med unntak av søndagene (53,9 %).

Med noenlunde uforandrede priser, falt RevPAR med 2,5 %. Det var derimot ikke tilfelle på Radisson Blu Plaza Hotel.

– Vi hadde en god og positiv vekst i forhold til august ifjor –  på både belegg og pris, opplyser Rita Rasmussen, Revenue Manager ved hotellet. Hun peker bl.a. på to Prince-konserter som trakk opp.

Rundt 10.500 hotellrom er representert i Oslo, som i denne sammenheng også omfatter en del hoteller i Akershus (bla. Asker og Bærum).

Trondheim og Tromsø

1.august åpnet Rica Bakklandet Hotel (bildet), men de 179 nytilførte hotellrommene ble umiddelbart absorbert i Trondheims-markedet – i allefall om man leser statistikken overfladisk. Med en tilbudsøkning på 6,2 % og en etterspørselsvekst på 8,3 % økte belegget noe, se tabell

Bak de gode Tromsø-tallene i august ligger en etterspørselsøkning på 17,4 %. Lørdagene var best belagt.

Vekst overalt hittil iår

Akkumulert iår (perioden januar-august)  er det pen RevPAR-utvikling nesten over hele fjøla. Stavanger har NOK 703, som er opp 5,5 % sammenlignet med fjorårets åtte første måneder. Prisutviklingen er svakt negativt, men beleggsøkningen er solid. RevPAR-økningen er størst i helgene, men selv om det her er prisveksten som trekker opp, er det er stykke opp fra weekendprisen (losjiomsetning eks. MVA) på NOK 749 til ukedagsprisen på NOK 1.132.

Tirsdager og onsdager er de fulleste dagene på Stavangers hoteller, med rundt 85 % belegg. Ser man på ”yrkessesongen” isolert, er belegget betydelig høyere på disse dagene.

Bergenshotellene har hittil iår (8 måneder) en RevPAR på NOK 674. Det er opp 4 % fra ifjor. Det er prisene som står for den største delen av økningen, og da spesielt i ukedagene.

På og ved Gardermoen ligger RevPAR akkumulert på NOK 408, det er ørlite ned fra 2010 og – ikke minst – svært lavt i et lønnsomhetsperspektiv. Det er prisene som trekker ned, for belegget har økt med 2,4 % til knappe 49,8 %.

Med en akkumulert RevPAR på NOK 606, ligger Oslo 3,7 % foran fjoråret – takket være bedret belegg.

Med en vekst akkumulert på 9,4 % kryper RevPAR i Trondheim over femhundrelappen til NOK 506. Det er belegget som drar mest oppover og her er veksten høy i helgene. Også helgeprisene stiger.

I Tromsø har gjennomsnitt rombelegget vært pene 66 % i årets åtte første måneder. Det er opp 7,6 % fra ifjor.

RevPAR gir en viktig indikasjon på hotellenes muligheter for lønnsom drift. RevPAR (Revenue per available room) fremkommer ved at man multipliserer snittprisene (losjiomsetning per solgte rom) med belegget (belagte rom i prosent av tilgjengelige rom).

Merk at både snittpriser og RevPAR er uttrykt i nominelle verdier i denne artikkelen.

Benchmarking Alliance har i august måned samlet inn statistikk fra norske hoteller som til sammen representerer 37.252 hotellværelser. I storbyene er ”dekningen” nesten total.

Wiederstrøm Hotel Consulting vil fortsette samarbeidet med STR Global når det gjelder internasjonal hotellstatistikk og kommer til å publisere ferske tall fra utlandet i HRR.

August 2011
Rombelegg Rompris* RevPAR
Aug. 2011 Aug. 2010 Endring Aug. 2011 Aug. 2010 Endring Aug. 2011 Aug. 2010 Endring
Bergen 87,5 % 89,9 % -2,7 % 1 018,6 986,6 3,2 % 891,2 887,5 0,4 %
Gardermoen 52,7 % 51,8 % 1,8 % 724,4 766,9 -5,6 % 381,8 397,3 -3,9 %
Kristiansand 71,6 % 68,6 % 4,4 % 884,5 844,7 4,7 % 633,3 579,4 9,3 %
Oslo 77,5 % 80,0 % -3,2 % 874,7 868,1 0,8 % 677,8 694,8 -2,5 %
Sola og Sandnes 70,7 % 70,6 % 0,2 % 947,8 1 131,9 -16,3 % 670,5 799,2 -16,1 %
Stavanger 68,4 % 73,9 % -7,5 % 999,7 % 1 146,6 -12,8 % 684,1 847,8 -19,3 %
Tromsø 69,9 % 60,5 % 15,4 % 756,1 724,1 4,4 % 528,1 438,3 20,5 %
Trondheim 69,9 % 68,6 % 1,9 % 919,8 902,9 1,9 % 643,3 619,3 3,9 %

Kilde: Benchmarking Alliance   (*) Eks. MVA og frokost

About admin