BRANSJERAPPORTEN NORSK HOTELLNÆRING SNART KLAR

A hotel sign reflected in the glass of the building

Hotellrapporten er den mest komplette analysen av norsk hotellnæring. Med ferske tall fra Benchmarking Alliance og spesialstatistikk fra Statistisk sentralbyrå og CAPIA får leseren dybdekunnskap om hotellmarkedets utvikling.

Nytt for i år er:

* Publisering på ny og leservennlig plattform.

* Oversikten over Norges byer øker fra syv til tolv og det blir anslått prognoser for alle  

   nøkkeltall.

* Samarbeid med analyseselskapet CAPIA gir en oversikt over Airbnb-andelen for

   kommersielle overnattinger i de tolv byene.

*  Benchmarking på inntekt og utgifter filtrert på hotellkarakteristika, som beliggenhet,  

   størrelse, kjedetilknytning og servicegrad.

*  Ny rekord på antall respondenter til årets Hotellrapport. 297 hotell ble registrert  

   med komplett gjennomført spørreundersøkelse.

Det er fortsatt noen få annonseplasser tilgjengelig for bedrifter som ønsker å treffe presist med markedsføringsbudskap rettet mot hotellnæringen. Kontakt Tore Rodahle-post, eller telefon; 48 30 16 80.

Rapporten blir publisert i samband med Hotellmarkedsdagen, som arrangeres av DNB i samarbeid med Wiederstrøm Hotel Consulting. Årets arrangement går av stabelen den 15. oktober i DNBs lokaler i Bjørvika.

Bestill Hotellrapporten 2019 til fjorårets pris frem til og med 15. oktober på denne linken.

 

About hkp