BUNNREKORD FOR OSLOHOTELLENE

Hotellbelegget i Oslo ble redusert med 50,5% til 30% i tremånedersperioden februar-april, ifølge en analyse fra Nordic Hotel Consulting, basert på tall fra Benchmarking Alliance. RevPAR falt med 51,4%, til NOK 292. ADR (Average Daily Rate) for de tre månedene ble kun redusert med 1,9%, til NOK 975.

Februar før covid-19 var ikke bedre enn februar året før. Belegg og RevPAR gikk ned med h.h.v. 2,3% og 4%. ADR ble redusert med 1,7%, til NOK 949.  

Etter at restriksjonene ble innført i mars, falt belegget med 26,1%, en nedgang på 61,6% sammenlignet med mars 2019. Som følge av dette falt RevPAR med 61,2% til NOK 271. Men ADR økte i mars med 1,3%, til NOK 1039.

I april falt belegget med 88,8% til ny bunnrekord på 5,9%. ADR forble relativt uforandret og gikk ned 4,5%, til NOK 934. Men på grunn av det enorme fallet i belegg, stupte RevPAR med 89,3% til NOK 55.

                                 Feb.    Mars    Apr.  Feb.-Apr.

Belegg (%)               59         26         6        30

ADR i NOK              949     1039     934     975

RevPAR i NOK       561       271        55    292

About hkp