BYHOTELLENE I 1. HALVÅR – ETTERSPØRSELEN ØKER

Sammenlignet med fjorårets seks første måneder, har samtlige byer og destinasjoner i oversikten til Benchmarking Alliance økt antallet solgte rom. Samlet er etterspørselsøkningen større enn tilbudsveksten, men enkelte byer, som Oslo og Stavanger, begge med omegn, trekker ned.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Bare Oslo og Trondheim har negativ RevPAR-utvikling første halvår iår.

Stavanger og Oslo er de eneste storbyene som har beleggsnedgang i første halvår. Merk at vi i denne sammenheng snakker om ”stor-Oslo” (inkl. Bærum og en del andre kommuner i Oslos omegn), ”Stavanger-området” (med Sandnes, Sola og Jæren) og Trondheim med Værnes (Stjørdal).

Utenom Oslo (-4,2 %) og Stavanger (-5,6 %) har alle byene/destinasjonene i oversikten fra Benchmarking Alliance vekst i kapasitetsutnyttelse. Gardermoen troner øverst med 10 % økning i rombelegget, men 55,3 % betyr at nær annen hvert hotellværelse ved landets hovedflyplass stod tomt i første halvår. Prisene er relativt beskjedne, NOK 838, som er ned 3,5 % fra første halvår ifjor. RevPAR økte med 7 % i første seksmåneders periode. Rombelegg og rompriser gir dog ikke et komplett bilde av inntektsforholdene for hotellene ved Gardermoen. Dagmøtevirksomhet gir betydelige merbidrag.

Til tross for at antallet tilgjengelige rom i Trondheim (med Værnes) var 11,5 % høyere første halvår iår enn første halvår ifjor, droppet ikke belegget, men holdt seg på drøye 59 %. Det nye storhotellet på Brattøra inngår ikke lenger enn i to måneder i denne perioden (mai og juni), så det fulle bildet får man ikke ennå.

En viss forsmak fikk man i mai, da belegget falt kraftig. I juni måned var det fremgang. En medvirkende årsak til det kan være en større forskningskongress i byen. Den arrangeres annet hvert år.

RevPAR økte betydelig i flere norske byer og destinasjoner, når vi sammenligner med 1.halvår 2011.

Bak fremgangen i Bodø (+ 8,2 %), Bergen ( + 6,7 %) og Drammen (+ 4,8%) ligger det vesentlig prisøkninger, men når det gjelder Gardermoen (+ 7 %), Tromsø (+ 6,7 %), Ålesund (+ 6,7 %) og Kristiansand (+ 6,4 %) er det beleggsøkningene som trekker opp RevPAR. Tallene fra Ålesund er imponerende, tatt i betraktning at Quality Hotel Waterfront er kommet inn i markedet med nær 200 rom.

For Oslo sin del er tilbudsøkningen (5,9 %) langt større enn veksten i etterspørsel (1,4 %) og det gir et beleggsfall fra 64,7 til 62 %. Også prisene** faller akkumulert (fra NOK 974 til 937), med det resultat at RevPAR*** faller med 7,9 %.

(**) Losjiinntekt (altså frokost ikke med) per solgte rom, eks MVA.

(***) Losjiinntekt per tilgjengelig rom

Av ny romkapasitet som er med i tallene for ”stor-Oslo” første halvår iår, sammenlignet med samme periode ifjor, finner vi blant annet Quality Hotel Expo (nytt hotell med 301 rom), Comfort Grand Central (nytt hotell med 170 rom), Scandic Vulkan Hotel (nytt hotell med 149 rom), Doubletree by Hilton Oslo City Centre (utvidelse med 41 nye rom), Rica Helsfyr (utvidelse med 46 nye rom) og Thon Hotel Opera (utvidelse med 46 nye rom).

Den nye kapasiteten er kommet til på ulike tider av året, og har derfor ”slått inn” ulikt i statistikken. For eksempel vil Quality Hotel Expo på Fornebu, som ble åpnet i mars iår, ikke ha så stor vekting i totalbildet som om det hadde tilkommet på et tidligere tidspunkt i siste 12 måneders periode.

Når man ser på beleggsfallet, er det jo tilbudsøkningen som er ”problemet”. For etterspørselen øker.

Tatt i betraktning at 2011, som det her sammenlignes med, hadde både NorShipping og Ski-VM, er beleggsutviklingen ikke verre enn forventet i Oslo hittil iår. Husk også at enkelte hoteller kan vise langt bedre tall enn gjennomsnittet. Beliggenhet har stor betydning her. Når man i Oslo-statistikken til Benchmarking Alliance har med hoteller med beliggenhet alt fra Kolbotn og Asker til Karl Johans gate, sier det seg selv at de interne forskjellene blir store. Det gjelder både belegg og priser.

Oslo har et større volum (solgte rom) enn Bergen, Trondheim og Stavanger tilsammen, så når hovedstadsområdet har nedgang, får det relativt stor betydning på totalen.

Også Stavanger-hotellene har negativ akkumulert utvikling iår, beleggsmessig, ifølge tallene fra Benchmarking Alliance. Men hva gjør det vel at belegget faller med 5,6 % når prisene går opp med 7,4 %? Hotellene får virkelig god uttelling for å jobbe med revenue management. I første halvår iår er RevPAR notert til NOK 719 som er opp en 10’er fra første halvår ifjor. Det holder fortsatt til en klar førsteplass i Norge.

Beleggsfallet i Stavanger skyldes kapasitetsøkninger (+ 8,4 %). Etterspørselen øker med 2,3 %.

 

 

 

 

About hkp