3,7 MILLIONER PASSASJERER REISTE MED COLOR LINE

Color Line hadde i 2018 en omsetning på over fem milliarder kroner, og et driftsresultat (EBIT) på 686 millioner kroner. Det gode resultatet i 2018 skyldes blant annet økt inntjening per kunde, vekst i fraktmarkedene og effektiv drift.

Driftsinntektene ble i 2018 på NOK 5141 millioner, mot NOK 4968 millioner i 2017. Driftsresultat før avskrivinger og charterleie ble NOK 1217 millioner, mot NOK 1180 millioner året før. Antall passasjerer var 3,78 millioner, mot 3,80 millioner i 2017. Antall fraktenheter (12m) i 2018 var 182.632, mot 180.480 i 2017.

– Color Lines gode resultater skyldes blant annet mange års systematisk arbeid og målrettede investeringer i teknologi og kompetanse. Dette gir økt inntjening, høy kundelojalitet og effektiv drift, sier konsernsjef Trond Kleivdal (bildet), som legger til; – Forutsigbare og internasjonalt konkurransedyktige rammevilkår gir trygghet for fortsatte investeringer fra et norsk ståsted i nye og innovative, miljøvennlige løsninger.

Color Line har under bygging verdens største plug-in hybrid skip ved Ulstein Verft, som vil bli satt inn i ruten Sandefjord-Strømstad sommeren 2019. Det miljøvennlige skipet vil bli bygget til norsk flagg og bli registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR). “Color Hybrid” vil ha mer enn 70 prosent av underleveransene fra bedrifter i den maritime klyngen i Norge.

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstransporten mellom Norge og utlandet med skip i norsk skipsregister og med norsk hovedkontor. – Internasjonalt konkurransedyktige rammebetingelser, sammen med videre utvikling av teknologiløsninger, effektivisering og produktutvikling, forventes å bidra positivt til resultatene de neste årene, sier Trond Kleivdal.

 

About hkp