COLOR LINE VIL BYGGE VERDENS STØRSTE HYBRIDFERGE

NETT Color line 3020637743Color Line vil bygge verdens største hybridferge og sette inn i trafikk på strekningen Sandefjord – Strømstad fra 2020. Fergen blir en plug-in hybrid, der batteriene lades via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra eget landstrømanlegg, eller lades ombord fra skipets generatorer. Den nye fergen inngår i anbudskonkurransen om tildeling av seilingstider i Sandefjord havn, og byggingen forutsetter at Sandefjord kommune tildeler 10-avgangen til Color Line.

Fergen med arbeidsnavnet «Color Hybrid» vil ha nesten dobbel kapasitet som M/S Bohus, som etter planen skal erstattes av det nye skipet. Fergen vil ha full batteridrift inn og ut fjorden til Sandefjord. Den vil derfor ikke gi utslipp til luft av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser i dette området. Dette kommer frem i søknaden som Color Line har sendt til Sandefjord kommune om tildeling av seilingstider fra 1. januar 2020.

Miljø er en akselerator for Color Line, der selskapet blant annet har installert landstrøm i Oslo, Larvik og Kristiansand. Med landstrøm i Sandefjord vil alle de norske havnene til Color Line ha landstrømanlegg. – Vi har ambisjoner om å være ledende innen europeisk nærskipsfart, og «Color Hybrid» er et nytt bevis på dette, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Verdens største plug-in hybridferge vil være 160 meter lang, og ha en kapasitet på 2000 passasjerer og 430-500 biler. Skipet vil gi betydelig økt kapasitet på strekningen mellom Norge og Sverige, og vil representere et utvidet og forbedret servicetilbud ombord for en ny og bedre reiseopplevelse.

About hkp