DANIEL SKJELDAM NY STYRELEDER I FORUM FOR REISELIV

Daniel Skjeldam  hurtigruten_foto_orjan_bertelsen_010_justertDaniel Skjeldam (bildet) er i et ekstraordinært årsmøte, valgt som ny styreleder i Forum for Reiseliv (FFR). Skjeldam etterfølger Ole-Jacob Wold, som har vært styreleder siden starten i 2004.

Daniel Skjeldam er konsernsjef i Hurtigruten AS, en stilling han har hatt siden 2012. Før det hadde Skjeldam flere lederroller i Norwegian, blant annet som kommersiell direktør fra 2007 til 2012. Skjeldam er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

I styret for Forum for Reiseliv får Daniel Skjeldam med seg konserndirektør i NSB Marianne Broholm Einarsen (nestleder), konsernsjef i Nordic Choice Hotels Torgeir Silseth, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line Helge Otto Mathisen, kommersiell direktør i Norwegian Thomas Ramdahl, salgsdirektør i SAS Thomas Reinsborg, adm. direktør i VisitOslo Bente Bratland Holm og daglig leder i Norske Fjell Camilla Sylling Clausen.

– Jeg ser frem til å ta over som ny styreleder i Forum for reiseliv, sier Daniel Skjeldam. Det neste året blir viktig for norsk reiseliv. Ny Stortingsmelding om reiseliv skal vedtas, og for FFR blir det blant annet sentralt å sikre en organisering som sikrer en mest mulig effektiv markedsføring av Norge som reisemål.

Skjeldam etterfølger Ole-Jacob Wold som var en av iniativtakerne til Forum for Reiseliv. – Wold har gjort en svært god jobb som styreleder de siste 12 årene og har sammen med sekretariatet og det tidligere styret, etablert Forum for Reiseliv som en vesentlig aktør innen norsk reiseliv. Dette arbeidet vil jeg bygge videre på, sier Skjeldam.

Forum for Reiseliv har det siste året vært gjennom en intern strategiprosess for å skape økt fokus på utviklingen av norsk reiseliv. For å styrke dette arbeidet ble Per-Arne Tuftin, mangeårig reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, ansatt som direktør fra 1. september 2016.

– Norsk reiseliv for tiden er inne i en god vekstperiode, men den internasjonale utviklingen innenfor reiselivet og det faktum at stadig flere land har en aktiv satsing på reiseliv, gjør at konkurransen om den internasjonale turisten blir stadig tøffere. Noe som krever en aktiv satsing på reiseliv også i Norge, sier Per-Arne Tuftin.

Forum for Reiseliv er en næringspolitisk forening med formål å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som attraktiv industri, samt skape grunnlag for at Norge tar del i den internasjonale veksten innen internasjonalt reiseliv.

Medlemmene består av de største bedriftene i reiselivsnæringen, samt destinasjoner og organisasjoner. Tilsammen står medlemsbedriftene og deres partnere for mer enn 40 prosent av den samlede omsetning i norsk reiseliv og mer enn 50 prosent av eksportverdien, samt godt over 90 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen.

Forum for Reiseliv har i dag følgende medlemsbedrifter og organisasjoner: Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic Hotels, Rezidor Hotel Group, Color Line, Hurtigruten, Norwegian, SAS, NSB, VisitOslo, Norske Fjell, NHO og LO.

About hkp