DE FLESTE NORDMENN ØNSKER SAMME ANTALL, ELLER FLERE TURISTER

Rundt halvparten av befolkningen opplever dagens turistvolum i Norge generelt, så vel som på eget bosted, som «akkurat passe». Tre av ti mener det er for lavt, en av ti mener det er for høyt. Det kommer frem i en ny nasjonal undersøkelse fra Innovasjon Norge.

Resultatene viser at det er i områder som allerede har stor pågang at det er et ønske om flere gjester. 12 prosent i Nord-Norge synes det er altfor få turister i dag og i Fjord-Norge svarer åtte prosent det samme. Det er også i Fjord-Norge (6 %) og Nord-Norge (8 %) flest har svart at det er altfor mange turister.

Den regionen som ønsker seg flere turister er Østlandet utenfor Oslo og Akershus. Her svarer 13 prosent at det er altfor få turister og hele 32 prosent av de spurte synes det er litt for få. Bare en prosent svarer at det er alt for mange turister her. Mest tilfreds med mengden turister er innbyggere i Trøndelag og Oslo/Akershus.

Respondentene i den nye undersøkelsen «Nordmenns syn på turisme 2018» er kontaktet i løpet av oktober i år og delt inn i to grupper, ut fra hvor i landet de bor. En gruppe bor i pressområder, som Geiranger, Bergen, Stryn og Svalbard og lignende. Den øvrige svargruppen er resten av landet.

– Noe av det mest interessante er at de som bor i områder med mye turisme også er mest opptatt av dens positive betydning. De trekker gjerne frem at det for eksempel bidrar til arbeidsplasser og større omsetning av lokalt mat. Samtidig er de i større grad enn resten av befolkningen klar over medaljens bakside. Beboerne her peker på trafikale utfordringer, slitasje på naturen – og fire av ti i pressområdene mener turistene tar seg tilrette, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

Resultater for hele landet viser at nordmenn i stor grad ser at turisme skaper arbeidsplasser, øker mulighet for nyetablering og bidrar til vekst og utvikling i lokalsamfunnet. Rett og slett bidrar til optimisme og fremtidstro lokalt.

De fleste i befolkningen ønsker det samme volumet på turisme som i dag, eller flere. Kun et mindretall vil ha færre turister. Og de som gjerne tar imot flere, bor overraskende nok i områder som har mange turister i dag.

– Nordmenn er stolte av at utlendinger velger å ferier i Norge. Undersøkelsen viser at de fleste av oss er enige i at turister i Norge får opplevelser i verdensklasse – og vi ønsker for turistene at de får en god opplevelse når de er gjester i landet vårt, sier Bratland Holm.

Gode opplevelser krever en bærekraftig forvaltning av reiselivet. Av de som svarte på undersøkelsen er det delte meninger om hvorvidt turismen er bærekraftig i dag og mange mener turistene legger igjen for lite penger, og at vi kan bli flinkere til å tjene penger på turismen.

Bilde: Preikestolen, Foto: Casper Tybjerg – Visitnorway.com

About hkp