DE HISTORISKE HOTEL & SPISESTEDER FÅR 8 NYE MEDLEMMER

De Historiske fikk 42 henvendelser om medlemskap i 2018. Det kreves testing iht. kvalitetsstandard for Historisk Kvalitet og sterke referanser fra markedet for å bli tatt opp som medlem. Følgende slapp gjennom nåløyet:

Nusfjord Arctic Resort – Nusfjord, Lofoten

Gamlebyen Hotel, Fredrikstad

Victoria Hotel, Stavanger

Hotel Klubben, Tønsberg

Straand Hotel, Vrådal, Telemark

Grand Selskapslokaler, Bergen

Kalfaret Brygghus, Bergen

Gamleposten 5444, Espevær, Bømlo

I fjor høst ble også Britannia Hotel i Trondheim tatt opp som medlem.

– Vi opplevde i 2018 en formidabel salgsvekst med en økning på 31 % i markedet for ferie/fritid, og alle signaler tilsier en videre vekst i dette markedet i 2019, sier adm. dir. Nils Henrik Geitle.

De Historiske Hotel & Spisesteder har de siste 11 årene utviklet en unik kvalitetsstandard for ”Historisk Kvalitet”. De Historiske er et kvalitetsmerke – et løfte om en helt bestemt opplevelseskvalitet for alle gjester som besøker medlemmene.

– Responsen fra kvalitetssøkende målgrupper, både fra et sterkt gjenkjøpende hjemmemarked – men også fra et økende internasjonalt turistmarked med betalingsvilje, viser at gruppens fokus på kvalitet gir resultater.

Med de nye medlemmene, vil posisjonen til De Historiske bli ytterligere befestet.

Våre hoteller og spisesteder tilfredsstiller i sum våre 798 kriteriene for ”Historisk Kvalitet”, med fokus på grunnpilarene ”historisk” og ”vertskapsrollen”, sier Nils Henrik Geitle.

De Historiske er også igang med en nysatsning som kurs- & konferanseleverandør, som skal gi unike opplevelser for møtemarkedet. Responsen fra bedriftskundene er stor og DHHS ser frem til den videre utviklingen i denne satsningen.

Foto: Nusfjord Arctic Resort – Nusfjord, Lofoten

 

About hkp