DE HISTORISKE PÅ TOPP

Dalen Hotel komp.De Historiske Hotel & Spisesteder (DHHS) har nylig blitt kåret med «topp 3» på Trip Advisor Travelers Choice Awards, der Dalen Hotel (bildet) er kåret som nr. 1 av besøkende gjester som har vurdert helheten i serviceopplevelsen på hotellet. Hotel Ullensvang kom på 2. plass og Lysebu på 3 plass.

Dalen Hotel er, med sin særegenhet og sitt tilbud, et bevis på at man som distriktshotell i Norge kan lykkes i markedet. Fokus på lokale matopplevelser og genuine opplevelser i nærområdet med bla. MS Henrik Ibsen og Telemarkskanalen, gjør hotellet populært blant et stadig økende antall gjester, sier Nils Henrik Geitle,
adm. dir. i De Historiske.

– Våre medlemshotellers sterke rangering på Trip Advisor er med på å bekrefte at denne medlemsorganisasjonens fokus på servicekvalitet og opplevelser innenfor vår kulturarv, blir satt pris på av markedet. De Historiske har de siste 6 årene utviklet en unik kvalitetsstandard for ”Historisk Kvalitet”, og denne kvalitetsstandarden gjør at man kan ta inn medlemmer som leverer helt spesielle serviceopplevelser i Norge.

Gruppen mottok 38 søknader ifjor, men på grunnlag av tydelige kvalitetskriterier, ble kun Bekkjarvik Gjestgiveri i Austevoll, Høyevarde Fyrhotell ved Haugesund, Rederiet Hotell i Farsund og Haaheim Gaard i Tysnes tatt inn som nye medlemmer.

Responsen fra kvalitetssøkende målgrupper, både fra hjemmemarkedet – men også fra et krevende internasjonalt turistmarked, viser at gruppens fokus på kvalitet gir resultater.

Veksten i segmentet for ”historiske opplevelser” kan også understrekes ved utviklingen i antall medlemmer, der man i 2004 hadde 31 medlemmer, og idag noterer 64 medlemmer i Norge. Dette er fordelt på 44 hoteller og 16 spisesteder.

De Historiske Hotel & Spisesteder skal oppleves som de ubestridelig beste representanter for godt vertskap innenfor en historisk ramme i Norge – blant sine kunder, markeder og innen reiselivsbransjen.

Med de nye medlemmene vil posisjonen til De Historiske bli ytterligere befestet.

Alle tilfredsstiller kriteriene for ”Historisk Kvalitet” med fokus på grunnpilarene ”historisk” og ”vertskapsrollen”, sier Nils Henrik Geitle.

 

About hkp