DESIGNPRIS TIL SCANDIC OSLO AIRPORT

Scandic Oslo Airport har vunnet Norges første nasjonale pris for universell utforming.

Scandic Oslo Airport og Arkitekterna Krook & Tjäder og Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter, i samarbeid med Tupelo Arkitektur, mottok torsdag Innovasjonsprisen for universell utforming på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo.

– Det betyr utrolig mye for oss å vinne denne prisen. Helt fra begynnelsen har vi satset på å tilrettelegge hotellet vårt for alle, og prisen er et tegn på at vi har lykkes, sa en rørt direktør for Scandic Oslo Airport, Wendel Holdener (bildet).

Onny Eikhaug, ansvarlig for Innovasjonsprisen for universell utforming i Norsk Designråd, roser prisvinneren: – På Scandic Oslo Airport tas du imot på den samme inkluderende måten uansett om du er funksjonsfrisk, plages med allergi, eller har en eller flere funksjonsnedsettelser. Dette er et hotell i særklasse i Norge, sier hun.

– Løsningene på hotellet er helt nødvendig for noen gjester, men fungerer også som en berikelse for alle de andre gjestene. Dette er selve kjernen i universell utforming – det som er nødvendig for noen, kan være bra for alle, sier Eikhaug.

Da Scandic skulle bygge nytt på Gardermoen bestemte de seg for å skape et hotell der absolutt alle gjester kunne føle seg velkommen. Derfor innledet de tidlig et samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Astma- og Allergiforbund. Hotellet, som åpnet dørene i 2010, er blitt et flaggskip for universell utforming i reiselivsbransjen.

Hotellet er tilrettelagt for både allergikere, astmatikere og syns-, hørsels- og bevegelseshemmede. Det er enkel fremkommelighet i hele hotellet, god belysning, teppefrie rom, tilpassede diskhøyder, regulerbare senger, teleslynger og alarmer som varsler både med lyd, lys og vibrasjon, for å nevne noen av de integrerte løsningene. Så langt er Scandic Oslo Airport det eneste hotellet i Norge som er
offisielt godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund.

Innovasjonsprisen for universell utforming er en del av Regjeringens visjon om å skape et
universelt Norge innen 2025. Bak prisen står Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, mens Norsk Designråd har planlagt og styrt selve prosessen.

About hkp