– DET ER BARE ET SPØRSMÅL OM TID FØR DE FØRSTE VARSLENE OM PERMITTERINGER KOMMER

Magne Kristensen, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Reiseliv.

Det er stor bekymring i reiselivsbransjen for hvordan virusfrykten vil påvirke folks reisemønster og planer fremover, og flere bedrifter melder om avbestillinger og færre bookinger de neste månedene.   

Torsdag inviterte næringsminister Iselin Nybø reiselivsnæringen til et møte for å diskutere konsekvenser av koronaviruset for reiselivsnæringen. NHO Reiseliv var representert ved Magne Kristensen (bildet), arbeidslivsdirektør i NHO Reiseliv, som kom med en klar oppfordring til næringsministeren:  

–  Det er for tidlig å si hvor hardt dette kan slå ut for reiselivsnæringen, men vi følger situasjonen nøye, uke for uke. Vi har kommet til det stadiet at flere reiselivsbedrifter vurderer permitteringer av ansatte. Vi ber regjeringen følge situasjonen nøye frem mot revidert nasjonalbudsjett. Dersom dette gir store tap, bør regjeringen vurdere å reversere momsøkningene hotellene har fått de siste fire årene, og diskusjoner om videre momsøkning og turistskatt på hotell bør legges i en skuff. Vi må hindre tap av arbeidsplasser, sier Kristensen.   

–  Hvis en stor andel av både det norske og utenlandske markedet uteblir, kan det få dramatiske konsekvenser for mange reiselivsbedrifter som ikke tåler tap av inntekter. Mer enn én av tre hoteller går i dag med underskudd, og gjennomsnittlig driftsmargin er nede i null prosent for norske overnattingsbedrifter. Reversert momsøkning for hotellene fra 12 til 8 prosent, vil være et viktig tiltak som kan gi bedriftene litt mer soliditet gjennom krisen, fortsetter Kristensen.  

–  Norske helsemyndigheter har foreløpig ikke kommet med noen restriksjoner på reiser til eller innad i Norge, men det er frykten som rammer oss hardest. Når folk lar være å booke en reise eller en konferanse av frykt for smitte, gir det store og uforutsigbare konsekvenser for reiselivsnæringen. Frykten for konkurser og permitteringer er høyst reell. Det er bare et spørsmål om tid før de første varslene om permitteringer kommer, sier Kristensen.   

Arbeidslivsdirektøren er klar på at de økonomiske konsekvensene av koronaviruset vil ha betydning for årets lønnsoppgjør:   

–  Det er klart at dette er en dramatisk situasjon, som vil ha betydning for lønnsoppgjøret. Hotellene har allerede utfordringer med de siste års momsøkninger, og driftsmarginen er nå nede på 0 prosent for overnatting, mens restaurantene har en margin på 2 prosent. En uforutsett hendelse som dette, som raskt reduserer etterspørselen, fører til alvorlige konsekvenser. Det er helt nødvendig med moderasjon i denne alvorlige situasjonen, avslutter Kristensen.   

About hkp